KAPALA DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT NGADONGDON DISKOMINFO KOTA SUKABUMI

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Usaha dina ngaronjatkeun kalembagaan jeung kordinasi Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika), jadi sala sahiji bahasan Kapala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Setiaji, S.T., M.Si., basa ngadongdon Diskominfo Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. anapon kadatangan Kapala Diskominfo Provinsi Jawa Barat  katut réngréngannana, dibagéakeun jeung ditarima langsung ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi. Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd., di Rohangan Rapat Diskominfo Kota Sukabumi.

Salian ti ngabahas kalembagaan jeung kordinasi Diskominfo anu lumangsung kurang leuwih 2 jam téh, Kapala Diskominfo Provinsi Jawa Barat ogé ngajelaskeun sababaraha program dina widang TIK (Téknologi Informasi jeung Komunikasi), anu baris dilaksanakeun ku Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Sala sahijina nya éta panwangunan data cénter sa Jawa Barat, sarta nempatkeun sababarapa puseur data di satiap Kota jeung Kabupatén di Jawa Barat, pikeun ngaronjatkeun palayanan sarta nyumponan kabutuhan data cénter Kota jeung Kabupatén. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, Diskominfo Provinsi Jawa Barat keur ngagarap Paraturan Satu Data Tingkat Provinsi, anu sala sahiji pungsina pikeun ngajelaskeun jeung nguatkeun peran Widang Statistik Diskominfo.

Dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo Provinsi Jawa Barat niténan command cénter nu aya di Diskominfo Kota Sukabumi sakaligus ngajelaskeun, yén éta command cénter téh perlu jeung kudu dironjatkeun, boh tina sisi infrastruktur boh tina sisi konténna. Salajuna dijelaskeun, pikeun kontén pihak Diskominfo Provinsi Jawa Barat danget ieu keur nyiapkeun kontén, anu engkéna atawa ka hareupna baris digunakeun sa Jawa Barat.

Sedengkeun Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd. ngajelaskeun, yén Diskominfo Kota Sukabumi perlu jeung kudu dironjatkeun, sala sahijina tina sisi kalembagaan, nya éta dina sisi pangalolaan data statistik. Ku sabab kitu, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun pangrojong ti Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Lantaran pangalolaan data statistik téh, jadi sala sahiji isu penting dina kalembagaan Diskominfo, lain ukur di Jawa Barat tapi ogé sacara nasional.

Leave a Reply