KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI PANGAJÉN KOTA LAYAK ANAK

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang deui pangajén Kota Layak Anak Tingkat Madya pikeun kagenep kalina ti Pamaréntah Puseur. Ěta pangajén téh dipasrahkeun ku Mentri Pangbardayaan Perempuan jeung Palindungan Anak, Yohana Susana Yémbise, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi,  dina acara runtuyan pangéling-ngéling HAN (Hari Anak Nasional) Taun 2019, nya éta dina acara Panganugrahan Kota Layak Anak, cindekna tanggal 23 Juli 2019, anu dipuseurkeun di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku meunangna deui ieu pangajén téh, bisa jadi pecut jeung ngahudang sumanget ka sakumna pihak, hususna dina usaha ngaronjatkeun ajén palayanan ka barudak jeung upaya dina mayungannana. Salajuna Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Kapala Daérah katut Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak jeung masarakat Kota Sukabumi, anu salawasna ngarojong jeung ngabantu dina usaha nyiptakeun jeung ngaronjatkeun Kota Sukabumi jadi Kota Layak Anak. Sabab Kota Sukabumi bisa meunang deui éta pangajén téh, ngarupakeun hasil gawé rancagé sakumna pihak, nya éta Pamaréntah Kota Sukabumi jeung SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, katut sakumna élemén masarakat.

Saterusna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung SKPD nu aya kaitannana katut sakumna élemén masarakat, salawasna usaha satékah polah ngawujudkeun Kota Sukabumi jadi Kota Layak Anak jeung nyumponan 24 indikator anu ditetepkeun. Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, komitmen sakumna pihak di Kota Sukabumi dina mahatikeun barudak kudu salawasna dironjatkeun sacara hadé jeung optimal, sarta pinuh ku rasa tanggungjawab. Diantarana ku ngaronjatkeun program jeung kagiatan, pikeun ngajamin sakaligus nyumponan hak jeung palindungan anak, supaya barudak di Kota Sukabumi bisa tuwuh jeung mekar sacara hadé. Salajuna dijelaskeun, saupama hak barudak bisa dicumponan jeung dipayungan sacara hadé, éta hal téh nangarakeun, yén nagara jeung pamaréntah bener-bener hadir dina pangwangunan perempuan jeung palindungan anak.

Leave a Reply