DISKOMINFO KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN SPBĚ TAUN 2019

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, nyalagarakeun SPBĚ (Sosialisasi Sistim Pamaréntahan Berbasis Ěléktronik) Taun 2019, cindekna tanggal 29 Juli 2019, di Hotél Frésh Kota Sukabumi. Ěta sosialisasi téh diiluan ku 120 urang pamilon pawakilan ti satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), sarta para Camat katut Lurah sa Kota Sukabumi.

Dina biantarana, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd. nandeskeun, SPBĚ téh ayeuna geus mimiti diterapkeun, malah geus dilaksanakeun évaluasi ku Pamaréntah Puseur dina taun 2018. Tina hasil éta évaluasi téh, ajén SPBĚ Kabupatén jeung Kota sa Indonésia masih aya dina ajén handap nya éta 1,77 poin.

Tapi ajén SPBĚ Kota Sukabumi mah, dina éta évaluasi téh geus ngahontal 2,43 poin. Hal éta téh ngandung harti, yén panerapan jeung panyalagaraan SPBĚ di Kota Sukabumi téh geus kagolong hadé, lantaran ajén rata-rata nasional pikeun daérah kategori Kota nya éta 2,17 poin.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, pihakna katut réngréngannana baris ngalaksanakeun évaluasi ka sakumna SKPD katut Kacamatan jeung Kalurahan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, saréngséna ngalaksanakeun éta sosialisasi.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, SPBĚ di satiap SKPD katut Kacamatan jeung Kalurahan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi bisa lumangsung hadé jeung lancar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.

Sedengkeun Kapala Séksi Infrastruktur TIK (Téknologi Informasi jeung Komunikasi) Diskominfo Kota Sukabumi, Gian Purnama, S.T., M.M. salaku Pupuhu Panata Calagara Kagiatan ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana SPBĚ téh, nya éta pikeun ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu éféktif jeung éfisién.

Salian ti éta, ogé pikeun méré sakaligus ngaronjatkeun élmu pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan sarta pamahaman dina nerapkeun jeung ngalaksanakeun SPBĚ, anu pamustungannana bisa ngaronjatkeun ajén gawé, hususna dina méré palayanan ka masarakat dina sagala widang, ka nu leuwih hadé deui.

Leave a Reply