DANA KALURAHAN TAHAP MUNGGARAN TAHUN 2019 GEUS SIAP DIGOLONTORKEUN

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dana Kalurahan Tahap Munggaran Tahun 2019, di Kota Sukabumi geus siap digolontorkeun. Anapon upaya pikeun ngungkulan ayana halangan jeung harungan anu kamungkinan kajadian dina ngalaksanakeun Dana Kalurahan di Kota Sukabumi, Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, geus ngalaksanakeun sababaraha kali Bimték (Bimbingan Téknis) Pangalolaan Dana  Kalurahan, anu diiluan ku aparat kacamatan jeung kalurahan katut masarakat.

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kasubag Bina Parangkat Kacamatan jeung Kalurahan Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Nia Vaulina, basa Talkshow di Radio Swara Perintis 93,1 FM Kota Sukabumi, cindekna tanggal 1 Agustus 2019 nu ayar kaliwat, éta Bimték téh geus dilaksanakeun ti taun kamari. Malah Bimték Pangayaan Barang jeung Jasa ogé geus dilaksanakeun ka masarakat, hususna ka LPM (Lembaga Pangbardayaan Masarakat). Sabab LPM téh baris jadi palaksana kagiatan pangwangunan sarana jeung prasarana anu ngagunakeun Dana Kalurahan.

Ěta Bimték téh kacida diperlukeunnana, lantaran boh kalurahan boh masarakat di Kota Sukabumi, dina taun 2019 ieu pikeun anu munggaran ngalola Dana Kalurahan, nya éta gedéna Rp. 11. 647.053.000,00, pikeun 33 kalurahan di Kota Sukabumi, atawa masing-masing kalurahan gedéna Rp. 352.000.000,00. Anapon panggolontoran tahap munggaran éta dana kalurahan téh, baris dilaksanakeun dina awal bulan Agustus ieu, anu panggunaannana dipuseurkeun kana panwangunan pisik.

Sedengkeun panggunaan éta dana téh, didasarkeun kana Paraturan Mentri Dalem Negri Nomer 130 Taun 2018, yén panggunaan jeung pamangpaatan éta dana téh dibagi dua, nya éta pikeun pangwangunan sarana jeung prasarana sarta pikeun pangbardayaan masarakat. Salajuna dijelaskeun, panggunaan jeung pamangpaatan dana kalurahan taun 2019, di Kota Sukabumi sacara umum pikeun pangwangunan sarana jeung prasarana, nya éta jalan, drainaseu, talud jeung wangunan Posyandu, sarta pikeun pangbardayaan masarakat, nya éta pikeun palatihan kasiapsiagaan bencana jeung palatihan Linmas, kaasup palatihan kaparigelan saperti tata rias jeung ngaput.

Leave a Reply