PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGAROJONG PORISMAS SETUKPA CUP DILAKSANAKEUN RUTIN TIAP TAUN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngarojong Porismas (Pekan Olahraga jeung Seni antara Siswa jeung Masarakat) Setukpa Cup, dilaksanakeun rutin tiap taun. Lantaran palaksanaan Porismas Setukpa Cup 2019 anu dikokojoan ku para pamilon atik Setukpa Lemdiklat (Sekolah Pangbentukan Perwira Lembaga Pendidikan jeung Palatihan) Polri Sukabumi angkatan ka 48 diajén suksés. Disagigireun ti éta, ieu kagiatan téh geus 17 taun teu dilaksanakeun, sarta kakara dilaksanakeun deui dina taun 2019 ieu. Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., basa ngaluuhan panutupan Porismas Setukpa Cup 2019, sakaligus pamasrahan layang pangajén jeung piala ka para juara sarta piala bagilir Setukpa Cup 2019.

Kagiatan anu lumangsung salila 4 poé cindekna ti tanggal 22 nepi ka tanggal 25 Juli 2019 nu geus kaliwat téh, dibuka jeung ditutup sacara resmi ku Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Brigjén Pol. Agus Suryatno, di Lapangan Soétadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi.

Salajuna Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Porismas Setukpa Cup ieu téh ngarupakeun kagiatan anu hadé jeung luar biasa, sarta meunang pangbagéa sacara daria ti masarakat, hususna ti para palajar di Sukabumi. Salian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngarojong sakaligus nguntun gawé bareng jeung Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi katut pamilon atik anu keur ngalaksanakeun atikan, pikeun ngalaksanakeun Porismas Setukpa Cup dina taun-taun salajuna, diantarana ku nyadiakeun pasilitas olahraga anu dipibanda ku Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun digunakeun éta kagiatan.

Sedengkeun Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Brigjén Pol. Agus Suryatno ngajelaskeun, Porismas Setukpa Cup 2019 diajén suksés, lantaran meunang pangbagéa jeung pangajén ti pamaréntah jeung masarakat Sukabumi. Ku sabab kitu, ieu kagiatan téh dina taun hareup arék dilaksanakeun deui, lantaran asup kurikulum Setukpa. Salajuna dijelaskeun, hasrat para palajar Sukabumi dina miluan Porismas Setukpa Cup 2019 téh kacida luhurna, nya éta ngahontal 2.215 palajar tingkat SMA, MA jeung Pasantrén nu aya di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, sarta dina miluan lomba téh pinuh ku sumanget jeung pajoangan nepi ka detik pamungkas.

Leuwih jauh dijelaskeun, dilaksanakeunnana ieu kagiatan téh pikeun méré pangbalajaran anu positip sakaligus ngabentuk karakter para nonoman anu tangguh jeung unggul, sarta ngabogaan daya saéng anu luhur dina mangsa nu bakal datang. Salian ti éta ogé pikeun ngaronjatkeun integrasi antara Setukpa jeung masarakat Sukabumi, sarta kakompakan jeung pamaréntah daérah dina ngaping para palajar supaya ngabogaan prestasi.

Anapon cabang olahraga jeung seni anu dilombakeun dina Porismas Setukpa Cup 2019 téh, ngawengku voli, baskét, pingpong, batminton jeung PBB (Paraturan Baris Berbaris), sarta MTQ jeung Marawis. Saterusna dijelaskeun, rancana dina taun hareup, atlét panghadéna arék dirékomendasikeun pikeun milu seléksi bintara atawa Akpol (Akademi Polisi), supaya éta atlét téh bisa terus ngaronjat jeung mekar sarta bisa leuwih hadé deui dina mangsa nu bakal datang.

Leave a Reply