MASARAKAT KOTA SUKABUMI SALAWASNA DARIA NGAREUAH-REUAH POĚ KAMERDÉKAAN RI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Masarakat Kota Sukabumi, salawasna daria dina mapag jeung ngareuah-reuah Pangéling-ngéling Poé Kamerdékaan RI, kaasup dina Pangéling-ngéling Ka 74 Poé Kamerdékaan RI Taun 2019. Buktina ti awal bulan Agustus 2019, masarakat Kota Sukabumi nyalagarakeun rupa-rupa kagiatan. Diantarana ngalaksanakeun gerakan kabersihan, ngecét pager jeung wangunan, masang bendéra mérah putih, umbul-umbul, nyieun kaca-kaca atawa gapura gang, masang lampu hias jeung hiasan séjénna, ngagunakeun warna mérah-putih.

Malah di sajumlah RW jeung RT anu sumebar di 33 Kalurahan jeung 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, geus nyalagarakeun rupa-rupa palombaan olah raga, boh olah raga prestasi boh olah raga rékréasi jeung olah raga hiburan. Diantarana Maén Bal, Futsal, Batminton, Poli, Pingpong, Catur, Gerak Jalan, Lomba Bakiak Panjang, Balap Karung, Tarik Tambang jeung sajabana. Salian ti éta, ogé rupa-rupa pasanggiri kasenian, saperti Rampak Sekar Lagu Pajoangan, Karoké Dangdut jeung Pop, Tari-tarian jeung sajabana.

Ku sabab kitu, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi salaku Pupuhu Panata Calagara Tetep Pangéling-ngéling Kamerdékaan RI Tingkat Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna, ka sakumna masarakat Kota Sukabumi, anu geus ilubiung sacara aktip mapag sakaligus miéling jeung ngareuah-reuah poé karamat jeung sajarah pikeun sakumna bangsa jeung nagara Indonésia, ku nyalagarakeun rupa-rupa kagiatan, palombaan olah raga jeung pasanggiri kasenian, anu pamustungannana, Pangéling-ngéling Ka 74 Poé Kamerdékaan RI Taun 2019, di Kota Sukabumi lumangsung ramé sarta gumilang jeung gumebyar.

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi nandeskeun, kagiatan anu dilakanakeun babarengan jeung gotong-royong anu diwangun ngaliwatan Pangéling-ngéling Poé Kamerdékaan RI, kacida pentingna pikeun dijadikeun modal utama sakaligus ditingkatkeun jeung dimekarkeun, hususna dina ngaréngsékeun rupa-rupa program jeung agénda penting lianna. Diantarana ngamerdékakeun sabagian masarakat tina rupa-rupa rereged jeung kasulitan, pikeun meunang kasajahtraan anu leuwih hadé deui, kaasup kaamanan jeung kaadilan sarta nu séjénna.

Anapon program jeung agénda penting lianna anu merlukeun ilubiung masarakat di Kota Sukabumi, diantarana dina usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply