KALURAHAN GUNUNG PARANG JUARA 3 LOMBA KALURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kalurahan Gunung Parang, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi, meunang Layang Pangajén Juara 3 Lomba Kalurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Taun 2019. Salian ti éta, ogé meunang Layang Pangajén Kader Panggerak Taat Pajeg, dina Anugrah PKB (Pajeg Kandaraan Bermotor) Tingkat Provinsi Jawa Barat Taun 2019, hususna dina hal inténsifikasi pamulutan PKB.

Ěta kadua layang pangajén téh, dipasrahkeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ka Lurah Gunung Parang, Qori Qornaén Hasan, S.IP., jeung ka Asunah, dina Upacara Pangéling-ngéling Poé Jadi Ka 74 Provinsi Jawa Barat Taun 2019, di Lapangan Gasibu Kota Bandung, cindekna tanggal 19 Agustus 2019 nu anyar kaliwat.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, prestasi anu dicangking ku Kalurahan Gunung Parang téh kacida ngareueuskeunnana, lantaran jadi juara ka 3 di Jawa Barat. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta prestasi téh bisa jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun kalurahan lianna, hususna dina ngaronjatkeun ajén palayanan ka masarakat, sarta dina nyiptakeun inovasi palayanan anu ngagampangkeun masarakat dina meunang palayanan di sagala widang.

Sedengkeun Asunah, meunang layang pangajén 10 besar pang hadéna, pikeun kategori kader panggerak taat pajeg, utusan Pusat Pangalolaan Pandapatan Daérah Wilayah Kota Sukabumi. Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka Asunah, sakaligus ngaharepkeun, sangkan éta pangajén téh bisa jadi pangdorong keur masarakat lianna, pikeun jadi kader panggerak taat pajeg. Lantaran peran kader panggerak taat pajeg téh kacida pentingna, utamana dina ngadorong kasadaran masarakat dina mayar PKB, anu panustrungannana targét PKB anu ditetepkeun ku pamaréntah dina satiap tahunna bisa dihontal jeung dicumponan sacara hadé.

Wali Kota Sukabumi nandeskeun, pajeg téh kacida pentingna pikeun pangwangunan. Sabab hasil tina pajeg téh baris dibalikeun deui ka masarakat, dina bentuk pangwangunan. Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna taat jeung tepat waktu dina mayar pajeg.

Leave a Reply