PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGAMEKARKEUN PROGRAM TOSS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, baris ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun program TOSS (Tempat Olah Sampah Satempat). Maksud jeung tujuannana, pikeun ngungkulan masalah runtah di Kota Sukabumi. Anapon upaya pikeun ngawujudkeun éta program téh, Pamaréntah Kota Sukabumi geus nguntun gawé bareng atawa MoU jeung PT Séntra Téknologi Terapan, sabagé sala sahiji pausahan milik Yayasan Pendidikan jeung Kasajahtraan PLN, sakaligus sabagé pausahaan start up company, anu bagerak dina widang énergi jeung katanagalistrikan.

Sedengkeun panandatanganan éta gawé bareng téh, geus dilaksanakeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dibarengan ku Kapala Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, sarta Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerja Sama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc., dina lolongkrang kagiatan seminar jeung conference, anu ngangkat téma Waktuna Ngabardayakeun Masarakat pikeun Mroduksi Ěnergi Alternatif ku Métodeu TOSS, di Hotél Aston Kuta, Bali, sawatara waktu ka tukang. Dilaksanakeunnana éta gawé bareng téh, sabagé sala sahiji upaya Pamaréntah Kota Sukabumi, dina raraga upaya néangan alternatif jeung inovasi dina ngalaksanakeun pangolahan runtah. Sabab dina danget ieu, Pamaréntah Kota Sukabumi keur museur ngungkulan masalah runtah.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sakumaha anu katiténan ku sakumna pihak, yén lahan TPA (Tempat Pangbuangan Ahir) Runtah Cikundul Kota Sukabumi, dikira-kira ngan ukur bisa nahan jeung nampung runtah nepi ka ahir bulan Nopémber atawa paling lila nepi ka bulan Désémber 2019. Sabab lahan TPA Cikundul téh geus heureut, lantaran réa pisan runtah anu dipiceun, nya éta dina saban poéna ngahontal 171 ton.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dironjatkeun jeung dimekarkeunnana program TOSS téh, bisa ngurangan runtah anu dipiceun ka TPA Runtah Cikundul, anu pamustungannana umur TPA Cikundul téh bisa nambahan atawa manjangan tina anu dikira-kira danget ieu. Saterusna dijelaskeun, dina ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun program TOSS téh, baris ngalibetkeun sakumna lapisan masarakat. Sabab ieu program téh kudu dilaksanakeun sacara utuh jeung padet ku sakumna lapisan masarakat, supaya hasilna nyugemakeun. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama éta program téh geus dilaksanakeun sacara maksimal, baris aya pangaruh ékonomis ka masarakat.

Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna ngarojong kana palaksanaan éta program. Disagigireun ti éta ogé ka Pamaréntah Kabupatén Klungkung Provinsi Bali jeung Indonésia Power, sangkan ngalaksanakeun pangapingan jeung kajian sakalgus méré arahan, hususna dina ngalaksanakeun pangolahan runtah anu hadé di Kota Sukabumi. Satuluyna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris sagancangna ngalaksanakeun kajian, kaasup typeu TOSS naon anu cocog diterapkeun di Kota Sukabumi.

Leave a Reply