KALURAHAN CITAMIANG NYALAGARAKEUN RUPA-RUPA KAGIATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kalurahan Citamiang, Kacamatan Citamiang, Kota Sukabumi, nyalagarakeun rupa-rupa kagiatan. Diantarana tanggal 12 Agustus 2019 ngalaksanakeun Bimték (Bimbingan Téknis) PKK Tingkat RW sa Kalurahan Citamiang, kalayan nara sumberna ti Kacamatan Citamiang, tanggal 13 Agustus 2019 Bimték PKK Tingkat Kalurahan, ogé nara sumberna ti Kacamatan Citamiang, jeung tanggal 14 Agustus 2019 Palatihan Kaparigelan Tata Rias pikeun masarakat Kalurahan Citamiang, sarta nara sumberna ti Salon Rivera.

Salajuna tanggal 19 Agustus 2019 Pangbinaan ka RW jeung RT sa Kalurahan Citamiang, anu nara sumberna ti Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pangbardayaan Perempuan, Palindungan Anak jeung Pangbardayaan Masarakat) Kota Sukabumi jeung Kacamatan Citamiang, tanggal 20 Agustus 2019 Lomba Administrasi RW jeung RT sa Kalurahan Citamiang, sarta Tim Pangajénna ti Kacamatan Citamiang, jeung tanggal 22 Agustus 2019 roadshow sakaligus sosialisasi PHBS (Prilaku Hirup Bersih jeung Séhat) ka satiap RW jeung RT sa Kalurahan Citamiang, gawé bareng jeung Puskesmas Gedong Panjang.

Lurah Citamiang, Asép Sobaryaman, S.H. ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana rupa-rupa kagiatan téh, bisa nambah pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan kaasup tartib administrasi PKK sarta RW jeung RT sa Kalurahan Citamiang, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala widang. Disagigireun ti éta, ogé bisa ngaronjatkeun kaparigelan Tata Rias sarta prilaku hirup bersih jeung séhat masarakat di Kalurahan Citamiang.

Saterusna dijelaskeun, salian nyalagarakeun rupa-rupa kagiatan téh, di Kalurahan Citamiang ogé dilaksanakeun rupa-rupa program pangwangunan sarana jeung prasarana sarta pangbardayaan masarakat, anu waragadna tina bantuan Dana Kalurahan Taun Anggaran 2019. Ku dilaksanakeunnana rupa-rupa program pangwangunan téh, diharepkeun hasilna jeung mangpaatna bisa dirasakeun ku masarakat. Lian ti éta ogé diharepkeun, rupa-rupa program pangwangunan téh bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar sarta aman jeung salamet, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.

Leave a Reply