TEMPAT WISATA ÉDUKASI KALURAHAN SINGDANGSARI GEUS DIBUKA SACARA RESMI

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Tempat wisata édukasi Kalurahan Singdangsari, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, geus dibuka sacara resmi ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, sawatara waktu ka tukang, di Buruan Perpustakaan Kalurahan Singdangsari, Kecamatan Lembursitu.

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi nandeskeun, Kacamatan Lembursitu mibanda rupa-rupa potensi wisata, diantarana Pamandian Cai Panas Cikundul jeung Pasir Cigedud.  Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun ngarasa reueus ku sauyunannana Karang Taruna, LPM (Lembaga Pangbardayaan Masarakat), inohong masarakat sarta pihak kacamatan jeung kalurahan, utamana dina ngaraksa jeung ngariksa lingkungan, sala sahijina ku cara nata, ngaraksa jeung ngariksa sakaligus ngabardayakeun Susukan Pangbarakan, nu aya di sagigireun Perpustakaan Kalurahan Sindangsari sabagé tempat wisata édukasi.

Sedengkeun Lurah Sindangsari, Firman Taufik S.STP. ngajelaskeun, pangalola éta tempat wisata édukasi téh nya éta Karang Taruna Mekar Sari Kalurahan Sindangsari. Anapon bentuk wisata édukasi di Susukan Pangbarakan téh, diantarana wisata River Tubing jeung Wisata Kuliner, ngalibetkeun masarakat Kalurahan Sindangsari sabagé palaku usaha. Saterusna kagiatan ékstra kulikulér tingkat PAUD, SD, SMP jeung SMA, pikeun ngaronjatkeun minat baca di Perpustakaan Kalurahan Sindangsari.

Salajuna dijelaskeun, ieu tempat wisata édukasi téh dibantu ku program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), Apelsura (Aliansi Pelestari Lingkungan Sukabumi Raya), katut Disporapar (Dines Kapamudaan/ Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi.

Lurah Sindangsari ngaharepkeun, ku ayana tempat wisata édukasi téh, bisa ngaronjatkeun deui budaya gotong royong masarakat, hususna dina ngaraksa jeung ngariksa lingkungan, sakaligus ngabardayakeun para nonoman pikeun ngalaksanakeun wirausaha, sarta ngagali sagala rupa poténsi nu aya wewengkon Kalurahan Sindangsari.

Saréngséna ngabuka sacara resmi tempat wisata édukasi Kalurahan Singdangsari, Wali Kota Sukabumi katut masarakat Kalurahan Singdasari, sacara simbolis ngaleupaskeun manuk, melak tatangkalan jeung nebarkeun burayak lauk sidat, nila jeung lauk emas, di Susukan Pangbarakan.

Leave a Reply