PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SALAWASNA MAHATIKEUN PARA TANAGA PANGATIK AGAMA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, salawasna mahatikeun para tanaga pangatik agama jeung marbot masjid di Kota Sukabumi. Ěta hal téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina pangbinaan ka 1.256 urang tanaga pangatik agama jeung 397 urang marbot masjid di Kota Sukabumi Triwulan 2 Taun 2019, cindekna tanggal 26 Agustus 2019, di Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi.

Ěta pangbinaan téh, ngangkat téma ngawujudkeun tanaga pangatik agama anu ngabogaan akhlakul karimah, nuju Kota Sukabumi anu réligieus, ayem jeung sajahtra. Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi sacara simbolis masrahkeun Uang Pangbinaan Triwulan 2 Taun 2019 ka para tanaga pangatik agama jeung marbot masjid, masing-masing gedéna Rp. 450 rébu.

Saterusna dijelaskeun, ngaliwatan ieu pangbinaan téh, bisa ngaronjatkeun silaturahni antara para tanaga pangatik agama katut marbot masjid jeung unsur Pamaréntah Kota Sukabumi sarta instansi jeung lembaga nu aya pakaitna. Lian ti éta ogé dijelaskeun, pangwangunan teu bisa dilaksanakeun ku Pamarénah Kota Sukabumi wungkul, tapi kudu gawé bareng jeung sakumna pihak, kaasup jeung para tanaga pangatik agama, lantaran réa pasualan anu disanghareupan ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Anapon targét pangwangunan anu baris dihontal ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, basis atawa titik tolak pangwangunan di Kota Sukabumi nya éta kaagamaan. Ku sabab kitu, kahadiran guru agama TPQ, TPA jeung Pondok Pasantrén sarta Marbot Masjid, jadi bagian penting dina pangwangunan di Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, mimiti taun ieu, gedéna uang pangbinaan pikeun tanaga pangatik agama jeung marbot masjid leuwih hadé saupama dibandingkeun jeung taun-taun saméméhna.

Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi cumeluk sakaligus ngajak ka para tanaga pangatik agama jeung marbot masjid, sangkan babarengan ngado’akeun PAD (Pandapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi supaya salawasna ngaronjat. Sabab saupama salawasna ngaronjat, gedéna uang pangbinaan pikeun tanaga pangatik agama jeung marbot masjid ogé baris jadi bagian anu baris dironjatkeun.

Leave a Reply