WEWENGKON KOTA SUKABUMI NEPI KA DANGET IEU DINA KAAYAAN KONDUSIF

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wewengkon Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu dina kaayaan kondusif, nya éta aman, tengtrem, ayem jeung rukun. Malah jadi wewengkon anu pang amanna di Jawa Barat. Hal éta ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina acara silaturahmi kabangsaan para ulama Sukabumi jeung unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daérah) katut warga Katurunan Tionghoa Sukabumi, cindekna tanggal 2 Séptémber 2019, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya tumalina, sarta para inohong ulama jeung para tamu ondangan séjénna.

Saterusna dijelaskeun, katumbiri atawa kaanékarageman bakal jadi éndah, lantaran warnana anu béda-béda, saupama bisa disikepan ku sakumna pihak, hususna dina ngaraksa jeung ngariksa kaanékarageman jeung pabédaan sacara positif, anu dibeungkeut ku kacintaan ka NKRI. Ku kituna, Wali Kota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna pihak, sangkan salawasna ngaraksa jeung ngariksa kaanékarageman jeung pabédaan, sarta kaayaan kondusif wewengkon Sukabumi. Sabab Sukabumi téh ngabogaan sajarah panjang kabhinékaan, anu dibeungkeut ku kaharmonisan anu éndah.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi kalawan asmana Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak hususna ka sakumna réngréngan panata calagara, anu geus nataras jeung ngalaksanakeun kagiatan silaturahmi ieu. Lantaran ieu kagiatan téh kacida positif jeung gedé pisan mangpaatna pikeun sakumna pihak, boh pikeun pamaréntah boh pikeun masarakat, hususna dina ngaraksa jeung ngariksa kaanékarageman jeung pabédaan di Sukabumi.

Disagédéngeun ti éta, ogé bisa leuwih ngaraksa jeung ngariksa sakaligus ngaronjatkeun kaakraban, duduluran jeung solidaritas, sarta karukunan hirup umat beragama jeung antar umat beragama di Sukabumi, kaasup komunikasi, pasatuan jeung kasatuan sarta sabilulungan sakaligus neuleuman harti kaanékarageman jeung pabédaan.

Leave a Reply