WALI KOTA SUKABUMI DIOGAN PIKEUN NGAJELASKEUN PANGWANGUNAN ÉKONOMI KRÉATIF KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, diogan pikeun ngajelaskeun pangwangunan ékonomi kréatif Kota Sukabumi, dina Créative Citiés Conferéncé, sabagé runtuyan tina kagiatan ICCF (Indonésia Créative Citiés Féstival) Ternaté 2019, di Grand Dafam Béla Ternaté, Maluku Utara.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, ékonomi kréatif di Kota Sukabumi jadi sala sahiji widang prioritas pangwangunan. Salian ti éta, kamekaran ékonomi kréatif di Kota Sukabumi kacida fundaméntalna dina pamarataan pandapatan jeung kasajahtraan masarakat, ngaliwatan paningkatan jeung pangembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah). Sedengkeun sumanget jeung gebray ékonomi kréatif di Kota Sukabumi, dimimitian ti taun 2018. Dina mangsa harita, ékonomi kréatif dipetakeun, lantaran Kota Sukabumi teu ngabogaan SDA (Sumber Daya Alam) anu ngaleuya.

Salajuna dijelaskeun, aya 770 urang palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi, anu jadi poténsi pangwangunan. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi usaha satékah polah ngadorong sakaligus ngamajukeun jeung ngamekarkeun ékonomi kréatif, sarta diasupkeun dina RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi, kaasup dina visi misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Anapon harti tina Réligieus, nya éta Pamaréntah Daérah méré panangtayungan ka sakumna pamangku agama. Sedengkeun Ayem, kahadiran Pamaréntah Daérah méré kaayeman ka sakumna masarakat, jeung Sajahtra ngarupakeun tujuan ahir tina pangwangunan Kota Sukabumi.

Tina visi misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi téh, muncul misi katilu, nya éta ngawujudkeun ékonomi daérah anu maju, nyoko kana séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata, ngaliwatan prinsip kamitraan jeung dunya usaha, dunya atikan jeung daérah sabudeureun. Saterusna dijelaskeun, ékonomi kréatif lain program pangrojong, tapi ngarupakeun program prioritas. Malah dina RPJMD dijéntrékeun, nya éta roadmap ékonomi kréatif nepi ka 5 taun ka hareup, sarta dina taun 2020 baris diwangun gedong SCH (Sukabumi Créativ Hub), dina lahan 1,2 héktar, pikeun nampung sakumna palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi. Di sagigireun ti éta ogé dijelaskeun, sacara kalembagaan SCH geus diadegkeun, sarta dina danget ieu keur nyusun rupa-rupa program jeung kagiatan.

Leave a Reply