ICMI SANGKAN ILUBIUNG NGAWUJUDKEUN VISI WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngabagéakeun sacara positif sakaligus ngaharepkeun, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonésia) Orda (Organisasi Daérah) Kota Sukabumi, sangkan ilubiung jeung jadi garda panghareupna dina ngawujudkeun visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Régilieus, Ayem jeung Sajahtra.

Hal éta téh ditepikeun basa muka sacara resmi Musda (Musawarah Daérah) ICMI Orda Kota Sukabumi Taun 2019, anyar-anyar ieu, di Hotél Balcony Kota Sukabumi. Saterusna ditandeskeun, Musda ICMI Orda Kota Sukabumi Taun 2019 kacida perluna dilaksanakeun, lantaran ngarupakeun mangsa munggaran kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Taun 2018-2023.

Anapon nu hadir dina kasempetan éta, Ketua ICMI Orwil (Organisasi Wilayah) Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Muhammad Najib, Ketua ICMI Orda Kota Sukabumi, H. Ahmad Fahmi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya tumalina, sarta para tamu ondangan lianna.

Salajuna Ketua ICMI Orda Kota Sukabumi, H. Ahmad Fahmi ngajelaskeun, ICMI diadegkeun dina tanggal 7 Désémber 1990, di Kota Malang, anu kasang tukangna nya éta kurangna kontribusi umat Islam utamana tina sisi pamikiran kana kalangsungan hirup bangsa jeung nagara. Satuluyna ICMI bisa ngawarnaan kana pajalanan hirup bangsa Indonésia, sarta bisa méré kontribusi utamana dina ngaronjatkeun pangbardayaan umat Islam dina rupa-rupa widang.

Sedengkeun téma Musda ICMI Orda Kota Sukabumi Taun 2019, nya éta Najungjung luhur ajén inajén kacendekiawanan, kaislaman jeung kabangsaan, pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Tina éta téma téh, saeutikna aya 3 karakter anu napel di ICMI, nya éta kacendekiawanan, kaislaman jeung ka-Indonésiaan atawa kabangsaan.

Anapon pamilon Musda ICMI Orda Kota Sukabumi, sagemblengna aya 100 urang, anu ngawengku ti para Pangurus ICMI Orda Kota Sukabumi, pawakilan ICMI Orwil Provinsi Jawa Barat, sarta patinén jeung ondangan ti SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi nu aya kaitannana. Dina kasempetan éta, Ketua ICMI Orwil Provinsi Jawa Barat katut Ketua ICMI Orda Kota Sukabumi, silih pasrahkeun tawis soca nya éta mangrupa palakat.

Leave a Reply