PROGRÉS PANGHANGKEUTAN PANGWANGUNAN PASAR TRADISIONAL SEMI MODÉREN KOTA SUKABUMI CUKUP HADÉ

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Progrés panghangkeutan pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi,  cindekna dina urut lahan Pasar Pelita Kota Sukabumi cukup hadé. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan prosés pangwangunan éta pasar téh bisa sagancangna réngsé. Malah saupama ngamungkinkeun mah, dina jangka waktu sabulan ka hareup bisa réngsé.

Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., basa ngadongdon sakaligus niténan pangwangunan éta pasar, dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Kapala DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Panataan Rohang, Paimahan, Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asép Irawan, M.Sc., katut Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun Wangunan Blok A éta Pasar, dina bulan Novémber 2019 dikira-kira bisa réngsé. Sedengkeun pikeun panghangkeutan pangwangunan éta pasar téh, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun évaluasi kana kinerja kontraktor éta pasar. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi nargétkeun, prosés pangwangunan éta pasar téh bisa réngsé dina triwulan ahir taun 2019.

Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi moal bosen-bosen nepikeun surat tegoran ka pihak kontraktor, saupama can maksimal dina ngalaksanakeun jeung ngahangkeutkeun pangwangunan éta pasar. Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé miharep sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat jeung para padagang mantén Pasar Pelita Kota Sukabumi, sangkan ilubiung ngawal jeung nalingakeun prosés pangwangunan éta pasar.

Saterusna dijelaskeun, Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi téh kacida strategis, sarta baris jadi pangdongkrak jeung panggerak paékonomian masarakat Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, diwangunna éta pasar téh sabagé sala sahiji upaya Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngaronjatkeun kaamanan jeung kaayeman, boh pikeun para padagang boh pikeun masarakat anu balanja ka éta pasar, sakaligus nata Puseur Dayeuh Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, sarta leuwih tartib jeung leuwih ayem. Sabab sakumna PKL (Padagang Kaki Lima) anu jualan di luhureun trotoar jeung bahu jalan di sabudeureun urut Pasar Pelita Kota Sukabumi téh, baris ditampung di éta pasar.

Leave a Reply