LPPL RADIO SWARA PERINTIS KOTA SUKABUMI AWALNA TINA RADIO ÉKSPÉRIMÉNTAL SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) Radio Swara Perintis Kota Sukabumi 93,1 MHZ, anu saméméhna ngaranna LPPL RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi, awalna tina Radio Ékspériméntal Sukabumi, sakaligus sabagé Perintis Radio di Sukabumi, cindekna dina taun 1960, ku alpukahna jeung ideu sala saurang putra daérah, nya éta Ir. Wiyono Karya Wigena.

Nurutkeun sajumlah nara sumber, Radio Ékspériméntal téh awalna ngajomantara di imah Ir. Wiyono Karya Wigena. Salajuna dipindahkeun ka Jalan Gunung Gedé Nomer 4 Kota Sukabumi ayeuna Jalan Perintis Kemerdékaan, sakaligus maké ngaran anyar nya éta Pasiapan RRI Sukabumi, anu dikalola ku Komres (Komando Resor) 823 Sukabumi, Kodim (Komando Distrik Militér) 0607 Sukabumi, jeung Deppen (Departemén Penerangan) Sukabumi, sarta alamat anyarna di Komres 823 Sukabumi, ngagunakeun piranti siar sederhana.

Sanggeus 8 taun ngadeg, Pasiapan RRI Sukabumi téh mingkin dipikawanoh ku masarakat, sarta dumasar kana SK Gubernur Jawa Barat Nomer 201/ Humas/ SJ/ 1968, dikukuhkeun jadi Sturada (Studio Radio Daérah) Kota Sukabumi, sarta alamatna dipindahkeun ka Jalan Kenari Nomer 4 Kota Sukabumi. Salajuna dina tanggal 11 Séptémber 1969, diresmikeun ku Wali Kota Sukabumi, Saléh Wiradikarta, S.H., sakaligus dijadikeun poé ngadegna Sturada Kota Sukabumi, anu ayeuna jadi LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi.

Sajumlah nara sumber ogé ngajelaskeun, Pasiapan RRI Sukabumi téh dikalola ku para Angkasawan sacara sukaréla full time, sarta dina mangsa harita, Wali Kota Sukabumi, Saléh Wiradikarta, S.H., mahatikeun sacara husus, sangkan Sturada Kota Sukabumi bisa mekar sacara hadé jeung profésional, anu panustrungannana dina taun 1970 mimiti dikalola ku para TKS (Tanaga Kerja Sukaréla), ngaliwatan SK Pangangkatan Sabagé Pagawé Honorér Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi, sarta ngaran Sturada Kota Sukabumi diganti jadi RSPD Kota Sukabumi. Anapon Tanaga Kawakan Pangalola RSPD Kota Sukabumi téh, diantarana Tatang Supriadi, Jatnika Jaka Janggala, Kosasih Kartadireja, Hamami A.R., Drs. Fréddy Kastamarta, Ras Barkah, Soléh Affandi, katut N.M. Amér.

Saterusna dina taun 2017, Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ogé mahatikeun sacara husus ka RSPD Kota Sukabumi, ku nerbitkeun Perwal (Peraturan Wali Kota) Sukabumi Nomer 6 BD Nomer 6 LL Setda Kota Sukabumi Taun 2017 ngeunaan Pangbentukan LPPL RSPD Kota Sukabumi, sarta Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut DPRD Kota Sukabumi, dina taun 2019 nerbitkeun Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 1 Taun 2019 ngeunaan LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi.

Leave a Reply