PANGÉLING-NGÉLING TEPUNG TAUN KA 50 LPPL RADIO SWARA PERINTIS DIEUSI KU RUPA-RUPA KAGIATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 50 LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) Radio Swara Perintis 93,1 MHZ Kota Sukabumi, sakaligus mapag diluncurkeunnana ngaran éta LPPL Radio anu baris dilaksanakeun dina tanggal 17 Séptémber 2019, dieusi ku rupa-rupa kagiatan. Diantarana Lomba Citizen Journalism pikeun palajar SMA sadarajat jeung Lomba Broadcaster atawa Panyiar pikeun palajar SMA sadarajat jeung Paguron Luhur.

Salian ti éta, ogé dina tanggal 11 Séptémber 2019 sabagé titi mangsa diadegkeunnana LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi, dieusi ku siaran babarengan sakaligus tepung lawung deui panyiar kahot, diantarana Jamil, Tyas, Réndi, Aguy, Usi jeung Yéni, dipandu ku Rian Januari, sarta paniupan lilin jeung pamotongan kuéh tepung taun sacara babarengan ku para panyiar kahot. Hadir dina kasempetan éta, Asistén Paékonomian jeung Panwangunan Setda Kota Sukabumi, Ir. H. Cécép Mansur, M.M.

Dina siarannana, éta para panyiar kahot téh nepikeun rupa-rupa pangalamannana salila jadi panyiar, cindekna dina mangsa ngaranna Sturada (Studio Radio Daérah) Kota Sukabumi di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi jeung RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi di Gedong Pamuda GOR (Gelanggang Olah Raga) Merdéka Kota Sukabumi.

Saréngséna siaran babarengan, éta para panyiar kahot téh nyaritakeun ngarasa bagja jeung gumbira bisa deui siaran sacara babarengan di LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi, sakaligus bisa tepung lawung deui jeung batur-batur panyiarna.

Disagigireun ti éta, ogé miharep sakaligus meredih ka para panyiar jeung kru LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi, malar salawasna nyiptakeun jeung ngalaksanakeun rupa-rupa inovasi katut kréativitas dina ngajalankeun tugas siaran jeung nepikeun rupa-rupa béwara ka masarakat.

Salajuna para panyiar kahot ogé ngaharepkeun, sangkan LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi salawasna ngalaksanakeun parobahan dina sagala rupa widang, disaluyukeun jeung kamajuan katut kamekaran jaman. Maksud jeung tujuannana, supaya LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi téh bisa leuwih maju deui, sarta panjang umur jeung tetep jaya di udara.

Leave a Reply