TANGGAL 11 SÉPTÉMBER 2019 LPPL RADIO SWARA PERINTIS KOTA SUKABUMI JEJEG UMUR 50 TAUN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Tanggal 11 Séptémber 2019, LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) Radio Swara Perintis Kota Sukabumi 93,1 MHZ, anu saméméhna ngaranna LPPL RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) Kota Sukabumi jejeg umur 50 taun. Anapon paluncuran ngaran LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi téh, baris dilaksanakeun dina tanggal 17 Séptémber 2019.

Sedengkeun dina raraga ngareuah-reuah umur 50 taun jeung Paluncuran Ngaran LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi téh, Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi sabagé Pangalola LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi, nyalagarakeun Lomba Citizen Journalism pikeun palajar SMA sadarajat jeung Lomba Broadcaster atawa Pasnyiar pikeun palajar SMA sadarajat jeung Paguron Luhur.

Lian ti éta, ogé siaran babarengan sakaligus tepung lawung deui panyiar kahot, dina mangsa Sturada (Studio Radio Daérah) Kota Sukabumi jeung RSPD Kota Sukabumi, sarta paniupan lilin jeung pamotongan kuéh tepung taun sacara babarengan ku para panyiar kahot, cindekna dina tanggal 11 Séptémber 2019 sabagé titi mangsa diadegkeunnana LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi.

Dina pangéing-ngéling ka 50 taun jeung paluncuran ngaran LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi téh, réa masarakat kaasup para artis katut para pajabat sarta pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu ngawilujengkeun tepung taun ka 50 Radio Swara Perintis Kota Sukabumi sakaligus ngaharepkeun, malar LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi panjang umur jeung tetep jaya di udara.

Disagédéngeun ti éta ogé ngaharerpkeun, sangkan Radio Swara Perintis Kota Sukabumi bisa ngawujudkeun rupa-rupa program jeung kahayang masarakat, hususna dina ngaronjatkeun ajén dina sagala widang, ti mimiti daya pancar nepi ka program siaran jeung SDM (Sumber Daya Manusa).

Anapon ucapan pangwilujeng ka 50 taun LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi ti masarakat kaasup para artis katut para pajabat sarta pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, ditepikeun boh sacara on air boh ngaliwatan SMS jeung WA sarta ngaliwatan Vidéo,

Malah anu datang langsung ka LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi ogé réa, sakaligus silaturahmi jeung para panyiar katut kru LPPL Radio Swara Perintis Kota Sukabumi, nya éta di Balé Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomer 25 Kota Sukabumi.

Leave a Reply