KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI PIALA WTN TAUN 2019

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang deui Piala WTN (Wahana Tata Nugraha) Taun 2019, ti Kamentrian Pahubungan RI. Ěta Piala téh dipasrahkeun langsung ku Mentri Pahubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, anyar-anyar ieu, di JCC (Jakarta Convention Cénter). Anapon anu marengan Wali Kota Sukabumi dina nampa éta piala téh, nya éta Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., katut Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota, AKP I Kadék Vémil.

Wali Kota Sukabumi ngucap sukur jeung reueus ku meunangna deui éta Piala WTN téh. Saterusna dijelaskeun, éta prestasi téh ngarupakeun hasil gawé rancagé jeung sabilulungan sarta pangrojong ti sakumna pihak, hususna Polres Sukabumi Kota jeung Dines Pahubungan Kota Sukabumi. Ku kituna, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun sarta pangajén anu saluhur-luhurna ka Polres Sukabumi Kota jeung Dines Pahubungan Kota Sukabumi, kana gawé rancagé jeung sabilulungannana di lapangan, hususna dina ngawangun jeung ngawujudkeun budaya kaamanan jeung katartiban sarta kasalametan lalu lintas jeung angkutan jalan di Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, ku meunangna deui éta piala téh, baris jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi sarta Polres Sukabumi Kota jeung Dines Pahubungan Kota Sukabumi, hususna dina ngagulirkeun jeung ngaronjatkeun palayanan transportasi anu hadé ka masarakat. Salian ti éta, ogé baris salawasna usaha satékah polah ngagulirkeun jeung ngaronjatkeun rupa-rupa inovasi jeung kréativitas palayanan transportasi ka masarakat, ku cara nerapkeun konsép Péntahélik ABCGM, nya éta Akademisi, Bisnis, Community, Government jeung Média.

Saterusna dijelaskeun, éta Piala WTN anu beunang deui ku Kota Sukabumi téh pikeun ka 16 kalina. Nya éta dina taun 1997 jeung 14 kali sacara terus-terusan ti taun 2003 nepi ka taun 2016. Sedengkeun dina taun 2017 teu dilaksanakeun, sarta dilaksanakeun deui pikeun jangka waktu 2 taun sakali, nya éta pikeun taun 2018 jeung taun 2019.

Leave a Reply