APARAT PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN KUNKER KA KOTA MALANG

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Aparat Pamaréntah Kota Sukabumi, ngalaksanakeun Kunker (Kunjungan Kerja) ka Kota Malang, sawatara poé ka tukang. Anapon rombongan Aparat Pamaréntah Kota Sukabumi anu dipingpin lansung ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi téh, ngawengku Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T., sarta para Sekertaris Kacamatan jeung Lurah.

Sedengkeun kadatangan rombongan Aparat Pamaréntah Kota Sukabumi téh, dibagéakeun sakaligus ditarima sacara resmi ku Wakil Wali Kota Malang, H. Sofyan Ědi Jarwoko katut réngréngan Pamaréntah Kota Malang, di Rohangan Sidang Balé Kota Malang.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, kunker ka Kota Malang téh dina raraga studi tiru, hususna nu aya kaitannana jeung pangalolaan runtah nu ngabogaan basis wewengkon jeung bank runtah. Lantaran Pamaréntah Kota Malang téh, diajén hadé dina ngalaksanakeun pananggulangan jeung pangalolaan runtah.

Lian ti éta Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, para pamilon ieu studi tiru téh bisa ngaimplementasikeun jeung ngaaplikasikeun pangalolaan runtah jeung bank runtah di wewengkonna masing-masing. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi, dina danget ieu keur museur ngungkulan masalah runtah.

Salajuna ngajelaskeun, sakumaha anu katitén ku sakumna pihak, yén lahan TPA (Tempat Pangbuangan Ahir) Runtah Cikundul Kota Sukabumi, dikira-kira ngan ukur bisa nampung runtah nepi ka ahir bulan Nopémber atawa paling lila nepi ka bulan Désémber 2019. Lantaran lahan TPA Cikundul téh geus heureut pisan, sabab réa pisan runtah anu dipiceun, nya éta dina saban poéna ngahontal 171 ton.

Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, dina ngalaksanakeun pananggulangan jeung pangalolaan runtah téh, diperlukeun pangrojong katut gawé bareng jeung sakumna pihak, kaasup kasadaran masarakat dina milih katut ngolah runtah organik jeung anorganik, pikeun didaur ulang jadi barang-barang nu aya hargaan, saperti kompos atawa pupuk organik jeung rupa-rupa karajinan nu ngabogaan ajén ékonomis.

Leave a Reply