YL GN-OTA KOTA SUKABUMI NYALURKEUN BANTUAN KA ANAK YATIM

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

YL GN-OTA (Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) Kota Sukabumi, nyalurkeun bantuan gelombang katilu ka 99 anak yatim ti 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Ěta bantuan téh dipasrahkeun langsung ku Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., sawatara ka tukang, di Rumah Dines Wali Kota Sukabumi. Panyaluran éta bantuan téh disaksian ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, para donatur sarta para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka YL GN-OTA Kota Sukabumi sarta ka sakumna pihak, anu geus ngarojong nyalurkeun bantuan ka anak yatim jeung palajar nu ngabutuhkeun. Sabab ieu bantuan téh kacida positip jeung gedé pisan mangpaatna, sarta bisa nguatan anak-anak pikeun terus diajar jeung nyangking prestasi dina widang atikan.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta anak-anak téh ka hareupna bisa ngukir sajarah anu hadé pikeun dirina jeung Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé diharepkeun, éta bantuan téh bisa dirasakeun mangpaatna ku anak-anak jeung palajar nu ngabutuhkeun, anu ahirna ka hareup jadi generasi anu unggul.

Sedengkeun Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka para donatur, anu geus nyalurkeun donasina ngaliwatan YL GN-OTA Kota Sukabumi. Lian ti éta, Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, pikeun ka hareupna jumlah donatur bisa nambahan, sangkan jumlah anu narima bantuan bisa leuwih réa deui.

Saterusna Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi ngajelaskeun, YL GN-OTA Kota Sukabumi geus tilu gelombang nyalurkeun bantuan, nya éta gelombang kahiji dina bulan Méi 2019 ka 205 palajar kurang mampuh, gelombang kadua bulan Juni 2019 ka palajar SMA jeung SMK dina bentuk palatihan kaparigelan kacantikan, jeung gelombang katilu bulan Séptémber 2019 ka 99 anak yatim.

Disagedengeun ti éta ogé dijelaskeun, YL GN-OTA Kota Sukabumi ngagulirkeun program bantuan pikeun anak asuh, kaasup pikeun palajar kurang mampuh jeung anak yatim. Ku lantaran kitu, Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi ngaharepkeun aya paningkatan kapadulian ti masarakat pikeun jadi donatur, ku cara nyisihkeun sabagian pangasilannana pikeun ngabantu anak asuh, sarta palajar kurang mampuh jeung anak yatim.

Leave a Reply