WALI KOTA SUKABUMI NANDATANGAN KASALUYUAN BARENG NGEUNAAN PANGWANGUNAN DAÉRAH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, katut 26 Kapala Daérah sa Jawa Barat, nandatangan kasaluyuan bareng ngeunaan pangwangunan daérah, dina forum Kopdar (Kordinasi Panyalagaraan Pamaréntah Daérah) Provinsi Jawa Barat, anyar-anyar ieu, di Hotél Pantéy Indah Timur, Kabupatén Pangandaran, sarta disaksian langsung ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala Parangkat Daérah nu aya kaitannana, sarta para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta Gubernur Jawa Barat ngaharepkeun, pasamoan Kopdar ieu téh bisa dijadikeun kasempetan ku para Kapala Daérah sa Jawa Barat, pikeun nepikeun harepan jeung kahayang sarta program pangwangunan ka Pamaréntah Provinsi Jawa Barat. Salajuna Gubernur Jawa Barat ngaharepkeun, kordinasi antara Pamaréntahan Daérah ogé bisa leuwih hadé ti taun-taun saméméhna.

Dina éta forum Kopdar téh, dilaksanakeun sosialisasi ngeunaan program BJB Indah (Infrastruktur Daérah), ka sakumna Kapala Daérah sa Jawa Barat. Anapon program BJB Indah téh, nya éta ngarupakeun program pangwaragadan, pikeun ngarojong pangwangunan infrastruktur di daérah.

Sedengkeun Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, forum Kopdar bisa dijadikeun sarana pikeun Kapala Daérah, boh kabupatén boh kota, pikeun nepikeun saran jeung kamandang sarta kabutuhan daérah langsung ka Gubernur. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngarojongna kana ayana forum Kopdar téh, anu dina jero taun 2019 ieu geus 3 kali dilaksanakeun.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Kopdar bisa ngajambatanan jeung jadi wahana, hususna dina ngarumuskeun jeung nyusun parancanaan kagiatan dina taun nu bakal datang, utamana kagiatan nu aya di Tata Pamaréntahan jeung é-Planning anu ditaratas ku Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah), bisa luyu jeung nu séjénna.

Saterusna ngaharepkeun, Pamaréntah Provinsi Jawa Barat bisa ngatur jadwal Kopdar jeung nepikeun é-Planning anu diusulkeun ku satiap daérah, sarta bisa ditarima jeung dicumponan ku Gubernur, anu pamustungannana rupa-rupa program pangwangunan di daérah bisa lumangsung sacara hadé jeung gancang.

Leave a Reply