SAJUMLAH 3 PUSKEMAS DI KOTA SUKABUMI MUKA PALAYANAN KASÉHATAN NEPI KA PEUTING

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 3 Puskemas di Kota Sukabumi, muka palayanan kaséhatan nepi ka peuting, nya éta ti pukul 08.00 nepi ka pukul 14.00 WIB, diteruskeun pukul 15.00 nepi ka pukul 19.00 WIB. Anapon ka 3 éta  Puskesmas téh, nya éta Puskesmas Sukabumi Kacamatan Cikolé, Puskesmas Selabatu Kacamatan Cikolé, jeung Puskesmas Baros Kacamatan Baros.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, palayanan kaséhatan anu dilaksanakeun ku 3 éta Puskesmas téh, pikeun ngalayanan masarakat anu kaganggu kaséhatannana, sarta teu bisa tatamba isuk atawa beurang. Saterusna dijelaskeun, ti saprak ka 3 éta Puskesmas muka palayanan kaséhatan nepi ka peuting téh, jumlah pasén anu tatamba ka 3 éta Puskesmas téh ngahontal 6.109 urang. Nya éta ka Puskesmas Sukabumi 2.294 urang, ka Puskesmas Selabatu 1.298 urang, jeung ka Puskesmas Baros 2.517 urang.

Sedengkeun palayanan kaséhatan lianna anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta palayanan Homé Caré jeung Ambulance Haratis Sigap (Siap jeung Ikhlas Antar Jemput Pasén) di Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé dilaksanakeun upaya kaséhatan dina bentuk UKP (Upaya Kaséhatan Pasaurangan) jeung UKM (Upaya Kaséhatan Masarakat), ku cara upaya ngaraketkeun promotif, prévéntif, kuratif jeung réhabilitatif, anu dilaksanakeun sacara padu jeung terus-terusan. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta palayanan kaséhatan téh, dina raraga upaya pikeun ngawujudkeun darajat kaséhatan masarakat anu saluhur-luhurna.

Salajuna Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi, di Jalan Mulyasari Culdesac Nomer 7 RT 02 RW 04 Kalurahan Sukagalih, Kacamatan Sukajadi, Kota Bandung, anu dilengkepan ku mobil ambulance husus, pikeun ngalayanan para pasén jeung kulawarga pasén warga Kota Sukabumi, anu istirahat atawa meuting di Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana éta Rumah Singgah téh, bisa ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat, sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka warga Kota Sukabumi anu keur tatamba di Kota Bandung.

Leave a Reply