SATIAP DAÉRAH KUDU NGALAKSANAKEUN PAROBAHAN JEUNG UPDATE SPM

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, luyu jeung amanat undang-undang, satiap daérah kudu ngalaksanakeun parobahan jeung update SPM (Standar Palayanan Minimal). Salajuna ditandeskeun, parobahan jeung update SPM téh, dina taun 2019 ngarupakeuan taun pandataan, jeung dina taun 2020 ngarupakeun taun palaksanaan. Salian ti éta ogé ditandeskeun, dumasar kana regulasi aya 6 SPM nu kudu dilaksanakeun ku satiap daérah, nya éta dina widang Kaséhatan, Atikan, Infrastruktur, Pamukinan, Trantib (Katentreman jeung Katartiban) sarta Sosial.

Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina pangarahan basa muka sacara resmi Rakor (Rapat Kordinasi) SPM, anyar-anyar ieu, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi, anu diiluan ku masing-masing pawakilan ti 33 kalurahan sa Kota Sukabumi.

Sedengkeun anu nepikeun matéri dina éta Rakor téh, nya éta Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., katut Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T.

Saterusna Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, SPM kudu terus dilaksanakeun jeung dironjatkeun ka sakumna masarakat, sangkan masarakat meunang hak hirup anu layak jeung hadé. Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun sakaligus meredih ka para pamilon Rakor, supaya jadi survéyor, néangan data jeung informasi, sarta nyieun itungan palayaan SPM di Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngalaksanakeun SPM téh diperlukeun gawé bareng jeung data anu akurat ti para survéyor, hususna ngeunaan hak-hak SPM masarakat anu kudu dilaksanakeun jeung dironjatkeun. Sabab ku éta hal téh, satiap masarakat anu ménta palayanan baris ngarasa sugema, lantaran bisa dilayanan sacara hadé sarta gampang jeung cepet.

Satuluyna dijelaskeun, SPM ngarupakeun sala sahiji katangtuan ngeunaan jenis jeung ajén palayanan dasar anu kudu dilaksanakeun ku satiap daérah, sarta kudu bisa dirasakeun ku masarakat. Ku lantaran kitu, pamaréntah daérah wajib ngalaksanakeun SPM dina panyalagaraan palayanan publik. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply