PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TERUS NGABENAHAN PASILITAS KASÉHATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi terus usaha satékah polah ngabenahan pasilitas kaséhatan di Kota Sukabumi, pikeun ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, sarta nargétkeun sakumna Puskesmas di Kota Sukabumi diakréditasi. Hal éta téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., basa ngabagéakeun sakaligus narima sacara resmi Tim Survéyor Akréditasi ti Komisi Akréditasi FKTP (Fasilitas Kaséhatan Tingkat Pertama) Kamentrian Kaséhatan RI, anyar-anyar ieu, di Hotél Horison Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, tujuan diadegkeunnana nagara téh nya éta pikeun mayungan sakumna bangsa jeung sakumna tumpah darah Indonésia, kaasup mayungan dina widang kaséhatan ka masarakat. Ku sabab kitu, isu kaséhatan teu bisa leupas tina kapamingpinan, boh di tingkat puseur jeung provinsi boh di tingkat kabupatén jeung kota.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, widang kaséhatan ditetepkeun sabagé standar palayanan minimal, pikeun meunang palayanan pang hadéna. Ku lantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha ngajalankeun Paraturan Mentri Kaséhatan RI Nomer 46 Taun 2015, ngeunaan Akréditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Prakték Mandiri Dokter jeung Tempat Prakték Mandiri Dokter Gigi. Dina éta paraturan téh ngaamanatkeun, sakumna pasiltas palayanan kaséhatan wajib diakréditasi, boh Rumah Sakit boh Puskesmas.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, ti 15 Puksesmas nu aya di Kota Sukabumi, sajumlah 14 Puskesmas geus diakréditasi, nya éta 2 Puskesmas akréditasi utama, sala sahijina nya éta Puskesmas Sukabumi, sarta ditargétkan naék ka akréditasi paripurna. Salajuna 8 Puskesmas akréditasi madya, jeung sésana akréditasi dasar.

Sedengkeun Ketua Tim Survéyor Komisi Akréditasi FKTP Kamentrian Kasehatan RI, Izwar Arfani ngajelaskeun, tugas Tim Survéyor Komisi Akréditasi FKTP téh, pikeun ngalaksanakeun survéy salila tilu taun palayanan kaséhatan anu dilaksanakeun Puskesmas. Saterusna dijelaskeun, hasil survéy téh baris dipasrahkeun ka Komisi Akréditasi, pikeun dijadikan bahan dina nangtukeun jeung netepkeun akréditasi. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply