DINES KASÉHATAN KOTA SUKABUMI NYANANGKEUN GERAKAN NGINUM TTD

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pikeun ngajaga jeung ngaronjatkeun kaséhatan para nonoman hususna rumaja putri, Dines Kaséhatan Kota Sukabumi Nyanangkeun Gerakan Nginum TTD (Tablét Tambah Darah), anyar-anyar ieu, di SMA Negri 1 Kota Sukabumi. Ěta gerakan téh diresmikeun ku Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, Ir. H. Cécép Mansur, M.M.

Dina biantarana Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi nandeskeun, yén Gerakan Nginum TTD téh ngarupakeun Gerakan Nasional, anu maksud jeung tujuannana pikeun ngaronjatkeun darajat kaséhatan utamana para rumaja putri.

Saterusna ditandeskeun, ku ngaronjatna darajat kaséhatan téh bisa ngarojong kana usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Renyah (Réligieus, Nyaman jeung Sajahtra). Sabab kasajahtraan téh, sala sahiji tolok ukurna nya éta kaséhatan.

Ku sabab kitu, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna rumaja putri di Kota Sukabumi, sangkan sacara rutin Nginum TTD, supaya teu katarajang panyakit anémia/ alatan kakurangan zat beusi jeung darah// Lian ti éta/ ogé pikeun ngalancarkeun ménstruasi//

Sedengkeun Kapala SMA Negri 1 Kota Sukabumi/ —Asép Sukanta, S.Pd.— ngajelaskeun, dipilihna SMA Negri 1 Kota Sukabumi jadi tempat Pancanangan Gerakan Nginum TTD téh kacida tepatna. Lantaran SMA Negri 1 Kota Sukabumi téh kapilih jadi wakil Kota Sukabumi, dina LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Jawa Barat.

Disagigireun ti éta, ogé para palajar hususna para rumaja putri di SMA Negri 1 Kota Sukabumi, bisa nambahan pangaweruh jeung wawasan ngeunaan kaséhatan. Salajuna ngajelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran LSS, pihakna ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan sarta ngaronjatkeun rupa-rupa sarana jeung prasarana sakola anu diperlukeun.

Leave a Reply