PARA MAHASISWA SANGKAN TERUS DIDORONG SUPAYA MAMPUH NYIEUN TULISAN KARYA ILMIAH ANU HADÉ

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngaharepkeun, para mahasiswa sangkan terus didorong, supaya mampuh nyieun tulisan karya ilmiah anu hadé, ku cara nyieun tulisan anu didasarkeun kana data anu akurat. Harepan éta téh ditepikeun dina Rakorcab (Rapat Kordinasi Cabang) IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sukabumi jeung Stadium General atawa Kuliah Umum anu ditepikeun ku Wartawan Senior Républika, Héri Ruslan, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu, anu ngangkat téma Nguatan Ukhuwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi, sakaligus ngabentuk Madrasah Literasi atawa Jurnalistik.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Pamaréntah Kota Sukabumi, kacida ngarojongna ka Mahasiswa Muhammadiyah anu ngabentuk Madrasah Literasi atawa Jurnalistik, pikeun neuleuman étika jurnalistik. Saterusna ngaharepkeun, ku dibentukna Madrasah Literasi atawa Jurnalistik téh, ka hareup para Mahasiswa Muhammadiyah bisa ngungkulan sakaligus ngalempengkeun warta anu teu bisa ditanggungjawabkeun.

Lian ti éta ogé ngaharepkeun, sumangat literasi atawa jurnalistik di kalangan mahasiswa kudu terus dironjatkeun jeung dikmekarkeun, sangkan dina nepikeun kahayang jeung tungtutan heunteu ngan ukur turun ka jalan, tapi ogé ku ngaliwatan tulisan tajem ilmiah jeung gedé bobotna, luyu jeung data anu akurat sarta bisa ditanggungjawabkeun. Ku lantaran kitu, ka hareup Madrasah Literasi atawa Jurnalistik téh kudu bisa ngasah jeung ngaronjatkeun kana éta hal.

Wali Kota Sukabumi ogé ngungkabkeun, aya dua hal nu jadi warisan ti para luluhur Muhammadiyah, nya éta warisan dunya atikan jeung kumpulan literasi. Saterusna saupama neuleuman tina sisi sajarah, IMM anu diadegkeun dina tanggal 14 Maret 1964 ngabogaan genep pamadegan. Nya éta IMM sabagé Organisasi Mahasiswa Muslim jadi ajén kaislaman anu ngadasarkeun pagerakan, IMM anu ngabogaan asas Pagerakan Muhammadiyah jeung teu bisa leupas tina éta hal, IMM diadegkeun sacara sah anu didasarkeun kana papagon nu aya, sarta IMM ngadasarkeun kana amal ilmiah jeung élmu amaliah sabagé pajoangan. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply