PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN TI BKN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang layang pangajén ti BKN (Badan Kapagawéan Nagara), dina panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) taun 2018. Éta layang pangajén téh ditarima ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., dina kasempetan kagiatan Uji Kompeténsi Pajabat Pangawas di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, di Bandung, anyar-anyar ieu.

Dipasrahkeunnana éta layang pangajén téh, nya éta sabagé ucapan hatur nuhun ti BKN ka Pamaréntah Kota Sukabumi. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi ngarupakeun instansi anu ngagunakeun métodeu CAT (Computer Assisted Tés) BKN, dina ngalaksanakeun tés CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) Taun 2018.

Wali Kota Sukabumi ngucap syukur sakaligus ngahaturkeun nuhun ku meunangna éta layang pangajén téh, sabab bisa jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi dina ngaronjatkeun ajén PNS, ngaliwatan tés CPNS anu ngabogaan ajén hadé, sala sahijina ku ngaliwatan métodeu CAT BKN.

Salajuna dijelaskeun, dipasrahkeunnana éta layang pangajén téh, didasarkeun kana pangrojong, gawé bareng jeung bantuan anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun tés CPNS taun 2018, boh dina tahap SKD (Seléksi Kompeténsi Dasar) boh dina tahap SKB (Seléksi Kompeténsi Bidang).

Nyigeung Uji Kompeténsi Pajabat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, numutkeun Wali Kota Sukabumi, sabagé tindak laju tina amanat Undang-Undang Nomer 5 Taun 2014 ngeunaan ASN (Aparatur Sipil Nagara), pikeun meunang informasi jeung data anu objéktip ngeunaan karakter, kaahlian jeung kamampuhan atawa kompeténsi pajabat.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ngaliwatan Uji Kompeténsi Pajabat téh, bisa ngahasilkeun data hususna ngeunaan karakter, kaahlian jeung kamampuhan atawa kompeténsi pajabat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun dijadikeun bahan panimbangan jeung kawijakan dina ngalaksanakeun pametaan jeung panempatan pajabat, sakaligus sabagé bahan évaluasi dina ngaronjatkeun kamampuhan para pajabat di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu pamustungannana bisa ngahasilkeun PNS anu ngabogaan ajén hadé jeung kaahlian.

Leave a Reply