HAL ANU KACIDA PENTINGNA DINA NGALAKSANAKEUN GAWÉ BARENG NGAWANGUN KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, hal anu kacida pentingna dina ngalaksanakeun gawé bareng ngawangun Kota Sukabumi, nya éta gawé bareng anu dimimitian ti kulawarga masing-masing. Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa muka sacara resmi Sosialisasi Parénting di lingkungan DWP (Dharma Wanita Pasatuan) Kota Sukabumi, sawatara poé ka tukang, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi. Ěta sosialisasi téh, ngangkat téma, Ngaliwatan Sosialisasi Parénting Urang Ciptakeun Kulawarga anu Ngabogaan Katahanan Lahir Bathin, pikeun Ngawujudna Kota Sukabumi anu Renyah (Réligieus, Nyaman jeung Sajahtra).

Anapon anu hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Ketua DWP Kota Sukabumi, Hj. Sufiani Dida Sembada, Direktur Utama PDAM TBW (Pausahaan Daérah Air Minum Tirta Bumi Wibawa) Kota Sukabumi, Ir. Abdul Kholik Fadjawani, M.M., para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), sarta para tamu ondangan lianna.

Saterusna ditandeskeun, parénting téh nya éta prosés pangbalajaran pangasuhan jeung hubungan antara orang tua jeung anak, anu ngawengku ti kagiatan méré pituduh, pituah, méré dahar, méré pakéan jeung nangtayungan anak dina mangsa tumuwuh mekar. Wali Kota Sukabumi ogé nandeskeun, sakumna pihak ngabogaan cita-cita jeung kahayang anu gedé dina ngalaksanakeun parenting, pikeun ngawujudkeun jeung ngaronjatkeun katahanan kulawarga.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah jadi figur jeung conto anu hade di masarakat, ku cara salawasna ngalaksanakeun gawé jeung hasil gawé anu hadé. Lian ti éta, ogé sangkan salawasna sabilulungan jeung gawé bareng sakaligus ngawujudkeun kulawarga anu harmonis jeung sinergis, pikeun ngarojong kalancaran gawé jeung hasil gawé anu hadé, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan anu hadé ka masarakat.

Leave a Reply