PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGAHANGKEUTKEUN PANGWANGUNAN DINA SAGALA WIDANG

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah ngahangkeutkeun pangwangunan dina sagala widang, diantarana ku cara gawé bareng jeung unsur palaku bisnis atawa pausahaan, sakaligus ngabentuk FK CSR (Forum Komunikasi Corporate Social Résponsibility) Kota Sukabumi.

Pangbentukan éta FK CSR téh ditandaan ku paluncuran Wébsité Forum CSR jeung Pangukuhan FK CSR Kota Sukabumi, di Rumah Makan Joglo Pasundan, anu ditandaan ku nakol Goong ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dibarengan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H.

Dina kagiatan éta téh, dilaksanakeun panandatanganan komitmen jeung déklarasi Kota Sukabumi gotong royong jeung mitra ngasajahtrakeun masarakat Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, pangbentukan FK CSR téh geus sababaraha kali dirancanakeun, ngan kakara bisa dilaksanakeun jeung diwujudkeun ayeuna. Saterusna dijelaskeun, pangwangunan teu bisa dilaksanakeun ku pamaréntah wungkul, tapi ngabutuhkeun pangrojong jeung sabilulungan ti sakumna pihak, utamana di tengah tungtutan panghangkeutan pangwangunan. Sabab jumlah kabutuhan pangwangunan jeung waragadna kudu saimbang, boh tina sisi ukur boh tina sisi itung. Ngan dina kanyataannana, jumlah kabutuhan pangwangunan leuwih réa tina jumlah waragad nu disadiakeun.

Ku lantaran kitu, dina ngalaksanakeun panghangkeutan pangwangunan téh, diperlukeun pangrojong jeung sabilulungan anu kuat antara Pamaréntah Daérah jeung DPRD, katut jeung para palaku dunya usaha, industri jeung perbankan, supaya hasilna mucekil  jeung hadé.

Dina éta kagiatan téh aya opat hal anu ditepikeun, diantarana Surat Ědaran Wali Kota Sukabumi ngeunaan palayanan satu pintu pamasrahan tanggungjawab sosial atawa CSR ti pausahaan, geus ditepikeun ka para pingpinan perbankan katut dunya usaha jeung industri. Maksud jeung tujuannana, sangkan panyaluran CSR téh bisa leuwih kakordinir jeung ajangannna bisa leuwih tepat. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply