SAKUMNA SAKOLA DI KOTA SUKABUMI BARIS TERUS DIDORONG JADI PUSEUR PARADABAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, sakumna sakola di Kota Sukabumi baris terus didorong jadi puseur paradaban jeung ramah anak. Éta upaya téh bisa diwujudkeun, diantarana ku ayana sabilulungan anu hadé antara orang tua jeung sakola. Panandesan éta téh ditepikeun basa ngaluuhan Milad Ka 64 SDN Brawijaya Kota Sukabumi, anu ngangkat téma Ngabentuk Generasi Soléh, Cerdas, Parigel jeung Ngabogaan Prestasi. Dina kasempetan éta hadir para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, komite sakola, para orang tua jeung para tamu ondangan lianna.

Saterusna ditandeskeun, atikan sajatina ngarupakeun tugas orang tua, sabab sakola jeung pamaréntah mah sipatna ngan ukur ngabantu. Ku lantaran kitu, upaya dina ngahangkeutkeun pangwangunan dina widang atikan jeung sakola sabagé puseur paradaban téh, kudu dimimitian jeung dilaksanakeun ku orang tua. Salian ti éta ogé ditandeskeun, sakola sipatna ngan ukur ngadorong jeung nyampurnakeun, ngaliwatan bingbingan jeung pangbinaan ahir nu aya kaitannana jeung atikan anak.

Ku sabab kitu, dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan aya sabilulungan anu hadé antara orang tua jeung pihak sakola, dina ngalaksanakeun atikan ka anak, sarta ulah méré beban anu beurat pisan ka pihak sakola. Ku lantaran kitu, sakumna orang tua kudu aktip dina ngalaksanakeun prosés atikan.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé nandeskeun, pikeun ngarojong kana kalancaran dina ngawujudkeun sakola jadi puseur paradaban jeung ramah anak téh, sala sahiji koncina nya éta ayana sabilulungan jeung babarengan antara orang tua jeung sakola. Salajuna ditandeskeun, di sakola ramah anak mah teu meunang aya kakerasan dina prosés atikan jeung pangbalajaran, sarta teu meunang aya diskriminasi jeung intimidasi.

Leave a Reply