MASARAKAT SANGKAN ATI-ATI DINA MANGSA MAPAG PANGBUKAAN PANDAPTARAN CPNS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, cumeluk ka masarakat, sangkan ati-ati dina mangsa mapag pangbukaan pandaptaran panarimaan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil), kana kamungkinan munculna rupa-rupa cara panipuan. Ku sabab kitu, masarakat supaya teu percaya ka sing saha waé, anu ngajangjikeun bisa ngaluluskeun sala saurang jadi PNS atawa ASN (Aparatur Sipil Nagara).

Sabab dina pandaptaran jeung tés CPNS téh dilaksanakeun sacara massal, sarta ngagunakeun CAT (Computer Assisted Tést). Ku kituna, ajén jeung hasil tésna bisa langsung kanyahoan harita kénéh, sanggeus tés réngsé. Pikeun nyingkahan panipuan, masarakat sangkan mahatikeun katangtuan jeung pasaratan panarimaan CPNS. Anapon katangtuan jeung pasaratan panarimaan CPNS téh, bisa ditempo dina situs wéb resmi milik BKN (Badan Kapagawéan Nasional), atawa pamaréntah provinsi, kabupatén jeung kota.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi cumeluk ka masarakat anu rék daptar jeung milu tés CPNS, sangkan nyumponan katangtuan jeung parsaratan pandaptarannana. Saterusna dijelaskeun, panarimaan CPNS téh sipatna nembrak pikeun masarakat, boh umum boh Pagawé Honorér K2 (Kategori 2). Lian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngan ukur sawates ngajukeun kabutuhan CPNS wungkul. Lantaran palaksanaan tés jeung pangumuman hasil tésna dilaksanakeun ku Pamaréntah Puseur. Disagédéngeun ti éta, palaksanaan tés CPNS téh dilaksanakeun sacara nembrak jeung propésional.

Leuwih jauh dijelaskeun, dina panarimaan CPNS taun ieu, Pamaréntah Kota Sukabumi meunang jatah réana 114 pormasi. Sedengkeun sacara nasional, panarimaan CPNS dina taun ieu, jumlah sagemblengna nya éta 152.286 pormasi. Diantarana pikeun di instansi puseur di 68 kamentrian jeung lembaga réana 37.425 pormasi, sarta pikeun di 462 Pamaréntah Daérah sa Indonésia réana 114.861 pormasi. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply