LEMBAGA KAAGAMAAN TERUS DIDORONG PIKEUN JADI PUSEUR KAKUATAN ĚKONOMI UMAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha nu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, lembaga kaagamaan di Kota Sukabumi terus didorong pikeun jadi puseur kakuatan ékonomi umat. Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé terus usaha ngaronjatkeun pangbardayaan ékonomi kulawarga supaya bisa leuwih sajahtra. Ěta panandesan téh ditepikeun  basa muka sacara resmi Palatihan Wirausaha Lembaga Kaagamaan jeung Poksus UP2K (Kelompok Husus Usaha Paningkatan Pandapatan Kulawarga), di Hotél Horison Kota Sukabumi.

Disagédéngeun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun ngeunaan pungsi masjid, nya éta lain ukur tempat sholat atawa ibadah wungkul. Kitu deui majelis ta’lim lain ukur ngareungeukeun élmu ti ulama wungkul, jeung pondok pasantrén lain ukur pikeun diajar nyuprih élmu wungkul. Sabab Rosululloh nanemkeun pondasi ibadah jeung ukhuwah, di jerona ditanemkeun ajén-inajén ékonomi anu kudu salawasna dibardayakeun.

Ku sabab kitu Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan aya parobahan pola pikir lembaga kaagamaan sabagé puseur kakuatan ékonomi umat, sakaligus ngadorong lahirna wirausaha anyar. Komo deui dina ajaran Islam disebutkeun prinsip kasaimbangan antara dunya jeung ahérat. Lian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé terus ngadorong peran Poksus UP2K, lantaran ti kulawarga anuj hadé, stabil jeung mapan ékonomina, kaagamaan umat baris hadé deui, sabab pangembangan kaduana biris lumasung iring-iringan.

Saterusna dijelaskeun, dina danget ieu aya sajumlah pasantrén jeung masjid anu ngaronjatkeun koprasi jeung inkubator bisnisna. Ku lantaran  kitu, ngaliwatan Palatihan Wirausaha Lembaga Kaagamaan jeung Poksus UP2K ieu téh, lembaga kaagamaan diharepkeun bisa nyiptakeun potensi umat dina widang ékonomi.

Sedengkeun Kapala Bagian Administrasi Kasajahtraan Rahayat Setda Kota Sukabumi, Drs. Aang Zaénudin, M.Pd. ngajelaskeun, Palatihan Wirausaha Lembaga Kaagamaan jeung Poksus UP2K ieu téh, diiluan ku 100 urang, diantarana 7 Ketua Déwan Kama’muran Masjid jeung Bendahara Masjid Besar Kacamatan, 33 Ketua Déwan Kama’muran Masjid Jami Kalurahan, sarta Pondok Pasantrén jeung Poksus UP2K ti 33 Kalurahan.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu palatihan téh, pikeun ngarojong Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Renyah (Réligieus, Nyaman jeung Sajahtra). Ku sabab kitu, dina ieu palatihan téh, para pamilon dibekelan pangaweruh ngeunaan lembaga kaagamaan dina ngalaksanakeun usaha jeung numuwuhkeun peran lembaga kaagamaan jadi puseur kakuatan ékonomi umat.

Leave a Reply