MADRASAH NGARUPAKEUN SALA SAHIJI PILAR PIKEUN NGUATAN PARADABAN ISLAM

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H.. Achmad Fahmi nandeskeun, madrasah ngarupakeun sala sahiji pilar tina opat pilar pikeun nguatan paradaban Islam, salian ti majelis ta’lim, pondok pasantrén jeung masjid. Ěta panandesan téh ditepikeun basa ngaluuhan tasyakur bi ni’mat réngséna pangwangunan gedong MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah) Al Mahmudah, di RW 06 Ciwaringin, Kalurahan Jayamekar, Kacamatan Baros, Jalan Tata Nugraha Kota Sukabumi. Saterusna ditandeskeun, pangwangunan gedong MDTA Al Mahmudah téh, ngarupakeun bantuan program bina lingkungan PT BNI Kantor Cabang Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Camat Baros, Dra. Yunita Nusméri Sitepu, M.M., unsur Muspika (Musawarah Pimpinan Kacamatan) Baros, pawakilan ti PT BNI Kantor Cabang Sukabumi, para alim ulama, inohong masarakat, wanoja jeung pamuda, sarta para tamu ondangan lianna.

Disagédengeun ti éta ogé dijelaskeun, kaopat éta pilar téh ngarupakan tulang punggung kuatna agama Islam. Anapon upaya pikeun nguatan kaopat éta pilar téh, ngarupakeun tugas sakumna pihak, boh pamaréntah boh swasta jeung masarakat. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana sacara daria, ku ayana bantuan program bina lingkungan PT BNI Kantor Cabang Sukabumi, pikeun pangwangunan gedong ieu MDTA.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna réngréngan pangurus yayasan, sarta kapala katut guru MDTA Al Mahmudah, sangkan leuwih ngamaksimalkeun ieu MDTA, hususna dina ngatik, ngabina, ngabingbing jeung ngabentuk karakter anak anu hadé, supaya bisa nyanghareupan jeung ngojayan kamekaran zaman. (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply