PAMARĚNTAH KOTA SUKABUMI SALAWASNA USAHA NGAGERAKEUN ĚKONOMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngagerakeun ékonomi, ku cara ngaronjatkeun rupa-rupa poténsi nu dipibanda. Anapon éta usaha téh, diantarana nyusun Caléndar of Ěvents Kota Sukabumi 2020, anu bisa mikat jeung ngirut masarakat ti luar Kota Sukabumi, pikeun salawasna datang ka Kota Sukabumi.

Ěta panandesan téh ditepikeun dina Sosialisasi Caléndar of Ěvents Kota Sukabumi 2020 “Sukabumi Kita atawa Sukabujmi Urang”, di Hotél Santika Kota Sukabumi, 18 Novémber 2019. Hadir dina kasempetan éta, Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., sarta para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Salajuna ditandeskeun, dilaksanakeunnana éta usaha téh, lantaran Kota Sukabumi teu mibanda SDA (Sumber Daya Alam) anu ngaleuya. Sedengkeun daérah séjén keur ékplore alam, pikeun ngadongkrak PAD (Pandapatan Asli Daérah). Ngan sok sanajan Kota Sukabumi teu mibanda SDA anu ngaleuya, tapi diharepkeun réa masarakat ti luar Kota Sukabumi anu datang ka Kota Sukabumi. Komo sanggeus 3 proyék pangwangunan infrastrukur di Sukabumi réngsé, nya éta pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), pangwangunan double track atawa jalur ganda Karéta Api Bogor-Sukabumi, jeung pangwangunan Bandara Sukabumi.

Ku sabab kitu diharepkeun, Kota Sukabumi kudu bisa nangkep éta kasempetan, supaya teu jadi kota mati. Lian ti éta, ogé ti mimiti ayeuna kudu disiapkan rupa-rupa évent, hususna nu bisa ngondang masarakat saréa-réana ti luar Kota Sukabumi, pikeun salawasna datang ka Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, saupama Caléndar of Ěvents Kota Sukabumi 2020 bisa lumangsung sacara hadé, paékonomian, UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah) sarta tingkat kasajahtran masarakat Kota Sukabumi bisa ngaronjat. Ku lantaran kitu, dina ngalaksanakeun nyusun Caléndar of Ěvents Kota Sukabumi 2020 téh, kudu mahatikeun 4 ajén, utamana nu aya hubungannanma jeung kréativitas, komérsial, ajén komunikasi interaktif jeung komitmen ngalaksanakeun évent tepat waktu.

Saterusna dijelaskeun, di Kota Sukabumi remen aya kagiatan anu mikat jeung ngirut pangunjung ti luar Kota Sukabumi, saperti kagiatan di Musieum Ki Paharé, Pasantrén Dzikir Alfath jeung Kampung Budaya Féndi Sukuraga. Salian ti éta ogé dijelaskeun, Caléndar of Ěvents Kota Sukabumi 2020 téh, ditargétkeun dina tanggal 28 Désémber 2019 bisa dilaunching. Ku sabab kitu, satiap SKPD ti mimiti ayeuna kudu nyieun pangajuan évent taun 2020.

Leave a Reply