PAMARĚNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJĚN DINA USAHA NYANGKING OPINI WTP

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamarétah Kota Sukabumi meunang layang pangajén dina usaha nyangking Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) salila lima taun terus-terusan. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina acara pamasrahan DIPA (Daftar Isian Palaksanaan Anggaran), pamasrahan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Ka Daérah jeung Dana Désa), sarta pamasrahan layang pangajén kana Opini WTP Taun 2018, ka Pamaréntah Kota jeung Kabupatén di Jawa Barat, di Hotél Hilton Kota Bandung, tanggal 19 Novémber 2019.

Anapon anu marengan Wali Kota Sukabumi dina nampa éta layang pangajén téh, nya éta Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., sarta Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerja Sama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc.

Dina kasempetan éta, Gubernur Jawa Barat meredih ka para Kawasa Pangguna Anggaran katut ka para Kapala Daérah Kota jeung Kabupatén sa Jawa Barat, sangkan bisa mastikeun jeung ngawal kana palaksanaan rupa-rupa program prioritas anu dicanangkeun, sarta dirojong ku birokrasi anu éfisien, ngalayanan jeung mampuh gawé bareng sacara tim. Disagédéngeun ti éta, ogé bisa ngalaksanakeun APBN jeung APBD sacara cepet, tepat, transparan jeung akuntabel. Hal éta téh kacida pentingna dilaksanakeun, dina raraga gawé nyata pikeun rahayat.

Sedengkeun Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, ku dicangkingna Layang Pangajén Opini WTP dina taun 2018 téh, Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén Opini WTP salila lima taun terus-terusan. Ěta layang pangajén téh jadi pecut jeung panghudang sumanget keur Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun terus ngagunakeun anggaran luyu jeung aturan anu ditetepkeun jeung tepat sasaran, sarta bisa ngaronjatkeun ajén laporan kauangan. Salian ti éta, ogé dina saban taunna bisa mertahankeun Opini WTP, tanpa ayana tindak pidana koropsi.

Nyigeung pamasrahan DIPA jeung Daftar Alokasi TKDD, numutkeun Wali Kota Sukabumi, luyu jeung pesen Gubernur Jawa Barat, yén satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) kudu bisa leuwih nguatan réformasi birokrasi di tataran instansina masing-masing, hususna dna ngaronjatkeun inovasi dina rupa-rupa méré palayanan ka masarakat, sarta kudu bisa leuwih nguatan inovasi atikan di wewengkon Kota Sukabumi. Sabab ku éta hal téh bisa nyumponan unsur dina ngahangkeutkeun pangwangunan, sarta bisa ngarojong kana usaha ngahontal Visi Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Renyah (Réligieus, Nyaman jeung Sajahtra). (Sumber Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply