PAMARĚNTAH KOTA SUKABUMI USAHA NGAJAGA JEUNG MAYUNGAN CAGAR BUDAYA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi usaha satékah polah ngajaga jeung mayungan warisan budaya atawa cagar budaya, diantarana ku nyieun Perda (Peraturan Daérah) ngeunaan Cagar Budaya. Ěta panandesan téh ditepikeun dina usaha ngarumuskeun kawijakan sajarah purbakala, dina FGD (Focus Group Discussion) Cagar Budaya 2019, anu dilaksanakeun ku Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, di Hotél Balcony Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang.

Salajuna ditandeskeun, sakumna pihak kudu sadar, yén warisan budaya atawa cagar budaya téh perlu dibina, dipayungan jeung dilestarikeun. Katilu éta hal téh jadi kawajiban sakumna pihak, pikeun ngalaksanakeunnana babarengan jeung sakumna élemén masarakat. Sabab réa cagar budaya nu alih fungsi, anu diakibatkeun ku sababaraha faktor, diantarana ku kondisi alam saperti bencana lini jeung panghangkeutan pangwangunan.

Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan ka hareupna taya deui cagar budaya nu alih fungsi. Salian ti éta, sakumna pihak kudu daria jeung usaha satékah polah ngungkulan ngurangannana warisan budaya. Sala sahijina ku ngarojong jeung ngadorongan medalna Perda ngeunaan Cagar Budaya. Saterusna ditandeskeun, ieu FGD Cagar Budaya 2019 téh, ngarupakeun sala sahiji usaha sakumna pihak, pikeun medalkeun Perda ngeunaan Cagar Budaya anu kudu sagancangna dipibanda, nya éta dina awal taun 2020.

Disagédéngeun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé nandeskeun, dina kagiatan KOPDAR GWPP (Kordinasi Panyalagaraan Pamaréntah Umum Dina Raraga Gubernur sabagé Wakil Pamaréntah Puseur), Gubernur Jawa Barat ngajelaskeun sajumlah hak nu aya kaitannana jeung poténsi wisata, diantarana wisata kaséhatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sakaligus sabagé Rumah Sakit Rujukan, sarta wisata héritage atawa warisan budaya nu jadi andelan.

Sedengkeun Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd. ngaharepkeun, Perda ngeunaan Cagar Budaya téh bisa sagancangna réngsé jeung ditetepkeun dina awal taun 2020, sarta dina ngabahasna baris ngalibetkeun unsur akademisi, praktisi sajarah jeung nu séjénna. Sabab ayana éta Perda téh kacida pentingna, sabagé payung hukum dina ngalaksanakeun pangbinaan, ngalestarikeun jeung mayungan Cagar Budaya.

Leave a Reply