SAKUMNA PAMARĚNTAH DAĚRAH KUDU NGAHANGKEUTKEUN PANGWANGUNAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Luyu jeung amanat Persidén RI, Jokowi, sakumna pamaréntah daérah, boh kota boh kabupatén jeung provinsi, kudu ngahangkeutkeun pangwangunan. Ku lantaran kitu, sakumna élemén nu aya hubungannana jeung panganggaran anu dipasrahkeun ka sakumna pihak kaasup ka KPA (Kawasa Pangguna Anggaran), kudu bener-bener disiapkeun jeung dilaksanakeun sahadé-hadéna.

Maksud jeung tujuannana, supaya satiap anggaran anu dipasrahkeun ngabogaan pangaruh kana paningkatan palayanan publik, sarta bisa ngadorong kana paningkatan réformasi birokrasi. Salian ti éta, ogé bisa ngaronjatkeun satiap instansi jadi leuwih hadé ti waktu ka waktu.

Ěta hal téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, basa ngaluuhan pamasrahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Taun Anggaran 2020, ka KPA Satker (Satuan Kerja) di wilayah kerja KPPN (Kantor Palayanan Pangbandaharaan Nagara) Sukabumi, sawatara waktu ka tukang. Hadir dina kasempetan éta, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo, katut Kapala Kajaksaan Negri Sukabumi, Ganora Zarina, S.H.,M.M.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, DIPA sangkan dilaksanakeun sacara maksimal, ngarah satiap anggaran bisa diserep sacara hadé, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan pangwangunan dina sagala widang jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat.

Sedengkeun Kapala KPPN Sukabumi, Sofia Rita Diana ngajelaskeun, DIPA ngarupakeun dokumén APBN, pikeun dijadikeun acuan ku KPA dina ngalaksanakeun rupa-rupa program pangwangunan, dina raraga usaha ngawujudkeun visi jeung misi persidén, nya éta Indonésia Maju. Saterusna dijelaskeun, APBN 2020 ngabogaan peran anu kacida strategisna pikeun pamaréntah, dina usaha ngahontal sasaran rupa-rupa widang pangwangunan.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, téma tina kawijakan fiskal taun 2020, APBN pikeun ngalaksanakeun panghangkeutan daya saéng, ngaliwatan inovasi jeung panguatan ajén SDM. Ku sabab kitu, dina ngalaksanakeunnana diperlukeun pangrojong ti sakumna pamangku kapentingan, utamana ti kapala daérah.

Salajuna dijelaskeun, dumasar kana data nu aya di KPPN Sukabumi, balanja nagara pikeun di wilayah kerja KPPN Sukabumi anu ngawengku ti Kota Sukabumi, Kabupatén Sukabumi jeung Kabupatén Cianjur, kurang leuwih ngahontal Rp. 3,1 triliun. Diantarana pikeun Kota Sukabumi Rp. 516 miliar, Kabupatén Sukabumi Rp. 719 miliar, jeung Kabupatén Cianjur Rp. 701 miliar.

Leave a Reply