DLH KOTA JEUNG KABUPATÉN SUKABUMI NGALAKSANAKEUN OPRASI GABUNGAN NGAKUT RUNTAH

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota jeung Kabupatén Sukabumi, ngalaksanakeun oprasi gabungan ngakut runtah, di tapel wates Kota jeung Kabupatén Sukabumi, cindekna di Cikaréo, Kalurahan Sukakarya, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu.

Kapala Widang Palayanan Kabersihan DLH Kota Sukabumi, Enéng Rahmi ngajelaskeun, dilaksanakeunnana oprasi gabungan ngakut runtah di éta tapel wates téh, sabab dijadikan tempat pamiceunan runtah ilégal. Lantaran boh DLH Kota boh DLH Kabupatén Sukabumi, geus ngabogaan tempat pamiceunan runtah masing-masing di sabudeureun éta tempat.

Salajuna ngajelaskeun, ku réana jalma anu miceun runtah sambarangan ka éta tempat téh, ngakibatkeun ayana pangaduan ti masarakat nu aya di sabudeureun éta tempat, sabab ngarasa dirugikeun, diantarana nya éta di sabudeureun éta tempat téh jadi bau.

Pikeun nyegah kajadian deui éta hal téh, pihak DLH Kota jeung Kabupatén Sukabumi, katut Kacamatan sarta Kalurahan jeung Désa nu aya di sabudeureun éta tempat, baris salawasna ngalaksanakeun sosialisasi ka masyarakat nu aya di sabudeureun éta tempat, sarta masang spanduk meredih ka sakumna masarakat sangkan teu miceun runtah sambarangan di éta tempat.

Sedengkeun Kapala Widang Kabersihan DLH Kabupatén Sukabumi, Dénis Ěriska ngajelaskeun, ngeunaan runtah di wewengkon tapel wates Kota jeung Kabupatén Sukabumi, pihakna geus ngalaksanakeun palayanan ka masarakat, ti mimiti ngakut nepi ka sosialisasi. Kitu deui ngeunaan oprasi gabungan ngakut runtah di wewengkon tapel wates Kota jeung Kabupatén Sukabumi, baris terus dilaksanakeun jeung dironjatkeun.

Saterusna sababaraha urang masarakat nu aya di sabudeureun éta tempat ngajelaskeun, dina waktu 5 taun ka tukang mah, di éta wewengkon tapel wates téh beresih tina runtah. Ngan dina sawatara waktu tacan lila, réa masarakat anu ngaliwat bari miceun runtah sambarangan ka éta tempat, anu pamustungannana runtah di éta tempat téh jadi ngahunyud.

Leave a Reply