BUMMAS KOPRASI SWADAYA UMMAT RUMAH ZAKAT KALURAHAN KARANGTENGAH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Bummas (Badan Usaha Milik Masarakat) Koprasi Swadaya Ummat Rumah Zakat Kalurahan Karangtengah, Kacamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, geus diresmikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina poéan Pangéling-ngéling Ka 91 Taun Poé Ibu, di Yayasan Tarbiyatul Qur’an Al-Aifiyah Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. Bummas Koprasi Swadaya Ummat Rumah Zakat Kalurahan Karangtengah téh, anggotana husus ibu-ibu, sarta ngarupakeun anu munggaran di Jawa Barat.

Dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana kana ayana éta Bummas Koprasi téh, lantaran bisa ngabardayakeun jeung ngaronjatkeun ékonomi masarakat utamana ibu-ibu. Ngan pikeun leuwih ngabardayakeun jeung ngaronjatkeun éta Bummas Koprasi téh diperlukeun gawé bareng, diantarana jeung Rumah Zakat.

Salajuna ngajelaskeun, gawé bareng dina ngabardayakeun jeung ngaronjatkeun Bummas téh, ngarupakeun bagian anu teu bisa dipisahkeun tina prosés pangembangan ékonomi anu dicanangkeun ku pamaréntah puseur jeung daérah, sala sahijina ngadorong Rumah Zakat dina ngabentuk atawa ngadegkeun Bummas. Lian ti éta ogé ngajelaskeun, ayana Bummas téh bisa ngabantu pamaréntah, anu teu bisa ngabantu jeung ngadongkang sakumna élemén masarakat.

Sedengkeun Kader Inspirasi Rumah Zakat. Iah Mamruah ngajelaskeun, Bummas Koprasi Swadaya Ummat Rumah Zakat Kalurahan Karangtengah téh, bagerak dina widang simpan pinjam pikeun ibu-ibu. Éta hal téh dilaksanakeun, lantaran aya kahariwang ti ibu-ibu, nya éta ngahutang atawa nginjeum duit ka Bank Émok.

Anapon pokus gawé atawa garapan ieu Bummas Koprasi téh, nya éta ngeunaan bantuan modal usaha, sarana usaha jeung édukasi atawa atikan. Saterusna ngaharepkeun, ku ayana ieu Bummas Koprasi téh, bisa ngungkulan masalah ékonomi kulawarga pikeun ngarojong katahanan kulawarga.

Leave a Reply