PANGADALIAN JEUNG ÉVALUASI PANGWANGUNAN DAÉRAH KACIDA PENTINGNA DILAKSANAKEUN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, pangadalian jeung évaluasi pangwangunan daérah kacida pentingna dilaksanakeun, sabagé prosés panalingaan jeung supervisi dina panyusunan jeung palaksanaan kawijakan pangwangunan. Salian ti éta, réalisasi kinerja jeung kauangan ogé kacida pentingna dilaksanakeun, pikeun mastikeun kahontalna targét pangwangunan anu ditetepkeun sacara ékonomis, éfisién jeung éféktif.

Éta panandesan téh ditepikeun basa ngaluuhan Rapat Kordinasi Aplikasi É-Monitoring jeung Évaluasi atawa É-Monév, anu diiluan ku satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang, di Hotél Balcony Kota Sukabumi.

Saterusna ditandeskeun, kaayaan dina danget ieu diperlukeun ayana sistim informasi monitoring jeung évaluasi, pikeun ngawujudkeun pangadalian kinerja pangwangunan anu ditetepkeun, sarta pikeun ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, ka nu leuwih hadé deui. Ku sabab kitu Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, aplikasi anu geus diwangun ngeunaan É-Monév téh, sangkan digunakeun jeung dimangpaatkeun sahadé-hadéna.

Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, ieu aplikasi téh bisa ngagampangkeun satiap SKPD, hususna dina ngalaksanakeun prosés É-Monév. Ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ieu aplikasi téh sangkan dioprasikeun jeung dimangpaatkeun ku satiap SKPD, luyu jeung ajangkeuneunnana. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngarojong kalancaran satiap SKPD dina ngalaksanakeun prosés É-Monév sacara terus-terusan.

Salajuna ditandeskeun, palaporan réalisasi kinerja jeung kauangan ti satiap SKPD téh, bisa dijadikeun bahan jeung informasi pikeun dititén jeung diajén, sabagé bahan tinimbangan jeung kaputusan katut kawijakan saterusna. Lian ti éta ogé ditandeskeun, saupama hasil paniténan jeung pangajénan nunjukeun aya hal anu teu luyu jeung anu dirancanakeun, sangkan sagancangna ditindaklaju jeung dioméan sakaligus diréngsékeun di tingkat manajerial.

Leave a Reply