KARESEP MACA MASARAKAT KOTA SUKABUMI AYA DINA KRITÉRIA CUKUP LUHUR

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Katua Tim Panggerak PKK Kota Sukabumi salaku Bunda Literasi Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. ngajelaskan, dumasar kana hasil survéy minat baca anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, karesep maca masarakat Kota Sukabumi aya dina kritéria cukup luhur, nya éta 2,9 atawa dina skala 2,61  3,40, leuwih luhur tina rata-rata karersep maca masarakat Jawa Barat, nya éta 2,67 atawa dina skala 2,61  3,40.

Saterus ngajelaskeun, dina lebah dieu, Pamaréntah Kota Sukabumi nyawang kacida pentingna kahadiran pustakawan jeung perpustakaan di satiap tempat, pikeun ngarojong program literasi sakaligus pikieun nyerdaskeun masarakat Kota Sukabumi.

Éta hal téh ditepikeun basa ngaluuhan Pangukuhan PD-IPI (Pangurus Daérah Ikatan Pustakawan Indonésia) Kota Sukabumi, anu direumbeuy ku Raker (Rapat Kerja) Gerakan Pamasarakatan Minat Baca Kota Sukabumi, sawatara poé ka tukang, di Rohangan Pasamoan Bank BJB Cabang Kota Sukabumi.

Pangukuhan PD-IPI Kota Sukabumi anu dikatuaan ku Yanti Sundari téh, dilaksanakeun ku Katua PD-IPI Provinsi Jawa Barat, Dra. Ida Héndrawati. Dina kasempetan éta hadir Kapala Dispusip (Dines Perpustakaan jeung Kaarsipan) Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H., katut para tamu ondangan lianna.

Salajuna ngajelaskeun, satutas Pangukuhan PD-IPI Kota Sukabumi jeung Raker Gerakan Pamasarakatan Minat Baca Kota Sukabumi ieu, hasilna baris dilaporkeun ka Pamaréntah Kota Sukabumi katut instansi nu aya tumalina, pikeun ngarojong Kota Sukabumi sabagé Kota Literasi.

Katua Tim Panggerak PKK Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, ayana PD-IPI Kota Sukabumi téh kacida ;pisan pentingna, pikeun ngabina pustakawan jeung ngadorong duta literasi di Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé ngaharepkeun, tingkat karesep jeung minat baca masarakat Kota Sukabumi bisa terus ngaronjat, sok sanajan dina danget ieu geus cukup luhur, nya éta di luhur rata-rata karersep jeung minat baca masarakat Jawa Barat.

Leave a Reply