WALI KOTA SUKABUMI JADI NARA SUMBER DINA PANYUSUNAN DRAP PERGUB JAWA BARAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, jadi nara sumber dina panyusunan drap Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Barat, ngeunaan Panyalagaraan Kasajahtraan Lansia (Lanjut Usia) di Jawa Barat, dina Rakor (Rapat Kordinasi) Komda (Komisi Daérah) Lansia Jawa Barat jeung Komda Lansia Kabupatén katut Kota, sarta LSM (Lembaga Swadaya Masarakat) Paduli Lansia, di Rohangan Sidang Soéhoéd Warnaén Balé Wiwaha Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Provinsi Jawa Barat, anyar-anyar ieu.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi nepikeun matéri ngeunaan Kawijakan Paduli Lansia, anu ngangkat téma Komda Lansia jeung peranna dina pangembangan program lansia di Kota Sukabumi. Saterusna ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngagulirkeun réa program jeung kagiatan, dina mahatikeun kalangan lansia.

Dumasar kana proyéksi, jumlah padumuk Kota Sukabumi dina taun 2019 ngahontal 344.797 jiwa, sarta jumlah padumuk lansia ngahontal 46.063 jiwa, anu ngawengku ti lalaki 23.161 jiwa jeung wanoja 22.902 jiwa. Sedengkeun jumlah Posyandu kaintegrasi lansia atawa Posbindu ngahontal 211 Posbindu.

Lian ti éta ogé ngajelaskeun, Kota Sukabumi sabagé Kota Santun Lansia, dumasar kana Surat Kaputusan Wali Kota Sukabumi Nomer : 188.45/257-Dinsos Taun 2018, ngeunaan Kota Sukabumi sabagé Kota Santun Lansia. Anapon upaya implementasina dilaksanakeun ngaliwatan panataan gedong, kantor jeung pasilitas palayanan publik, anu mahatikeun kabutuhan palayanan pikeun kaom lansia.

Salajuna ngalaksanakeun inovasi program jeung kagiatan, pikeun ngaronjatkeun ajén hirup lansia, sarta panataan jeung aksésibilitas sarana ibadah pikeun kaom lansia. Saterusna ngabentuk kawasan ramah lansia di lingkungan kantor, taman kota jeung taman umum liainna.

Sedengkeun peran jeung tugas Komda Lansia Kota Sukabumi, diantarana ngabardayakeun lansia sarta bisa ilubiung sacara aktip dina pangwangunan. Disagigireun ti éta ogé ngajaga jeung ngaronjatkeun darajat kaséhatan, produktipitas jeung kasajahtraan lansia.

Leave a Reply