SAJUMLAH 65 CALÉNDER OF ÉVENT KOTA SUKABUMI TAUN 2020 GEUS DILAUNCHING

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 65 Calénder of Évent Kota Sukabumi taun 2020, geus dilaunching ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina Youth Music Féstival 2019, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang. Éta kagiatan anu dilaksanakeun ku Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi téh, diluuhan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Katua Tim Panggerak PKK Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., para Asistén Setda Kota Sukabumi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), katut para tamu ondangan lianna.

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi nandeskeun, Kota Sukabumi teu mibanda SDA (Sumber Daya Alam) anu ngaleuya. Ku sabab kitu, pikeun narik para wisatawan supaya salawasna datang ka Kota Sukabumi, diantarana ku cara nyalagarakeun rupa-rupa évent, anu ngalibetkeun unsur pamuda atawa komunitas nu aya di Kota Sukabumi.

Salajuna ditandeskeun, dina nyalagarakeun Calénder of Évent Taun 2020, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun gawé bareng jeung pamaréntah kabupatén katut kota lianna, sarta jeung sababaraha komunitas nu aya di Kota Sukabumi. Anapon Calénder of Évent di Kota Sukabumi dina taun 2020 téh, dirancanakeun aya 65 évent unggulan. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngahirupkeun Kota Sukabumi ngaliwatan ékonomi kréatif, sakaligus pikeun narik jeung mikat para wisatawan supaya salawasna datang ka Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Disporapar Kota Sukabumi, H. Adang Taufik, S.H., M.Si. ngajelaskeun, Calénder of Évent Kota Sukabumi Taun 2020 téh, dieusi ku 65 évent sarta féstival komunitas jeung kadinesan salila taun 2020, pikeun nyebarkeun jeung ngawanohkeun rupa-rupa poténsi nu aya di Kota Sukabumi.

Salian ti éta, ogé pikeun ngalaksanakeun program Disporapar Kota Sukabumi, sakaligus sabagé ajang néangan bakat musik para nonoman, ku mintonkeun kréasi jeung lagu ciptaan sorangan, sarta rupa-rupa évent unggulan lianna, pikeun narik jeung mikat sakaligus ngaronjatkeun dongdonan wisatawan ka Kota Sukabumi, boh ti jero boh ti luar nagri.

Leave a Reply