DINA TAUN 2019 KOTA SUKABUMI RÉA NYANGKING PRESTASI JEUNG LAYANG PANGAJÉN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dina taun 2019, Kota Sukabumi réa nyangking prestasi jeung layang pangajén, boh Pamaréntah Kota Sukabumi jeung SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), boh ASN (Aparatur Sipil Nagara) jeung masarakat. Diantarana sabagé Kota Ramah HAM (Hak Asasi Manusa), Kota Layak Anak, Kota Layak Pamuda jeung Kota Ramah Lansia (Lanjut Usia), sarta ASN jeung Masarakat Tuladan katut ASN Pamilon Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) pang hadéna.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, sok sanajan prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku pribadi ASN jeung masarakat, tapi ngabogaan pangaruh anu kacida gedéna ka Pamaréntah Kota Sukabumi, lantaran salian ti jadi kareueus pamaréntah, ogé nebarkeun jeung nyambuangkeun wawangi ngaran Kota Sukabumi.

Diharepkeun, rupa-rupa prestasi jeung layang pangajen anu geus dicangking téh, sangkan salawasna diraksa jeung diriksa sakaligus dironjatkeun. Sabab tangtangan ka hareup mingkin gedé jeung rumit, sarta nungtut pamaréntah jeung ASN katut masarakat kudu ngalaksankeun évaluasi, pikeun ngoméan jeung ngaronjatkeunnana, sangkan ka hareup bisa leuwih hadé deui.

Disagigireun ti éta, pamaréntah jeung ASN katut masarakat, kudu silih nguatan jeung ngalengkepan, sarta teu loba ngomong jeung leuwih loba digawé, malar targét dina taun 2020 bisa dihontal jeung diwujudkeun kalayan hadé.

Salajuna para ASN hususna PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi patut muji sukur, lantaran dina taun 2019 meunang Tukin (Tunjangan Kinerja), ngan kudu ngaronjatkeun kinerja luyu jeung aturan anu ditetepkeun, sarta ka hareup baris dilaksanakeun évaluasi.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngawilujengkeun taun anyar 2020 ka sakumna ASN jeung masarakat Kota Sukabumi sakaligus ngaharepkeun, malar dina taun 2020 ieu bisa leuwih hadé deui, sarta bisa sauyunan jeung sabilulungan dina ngawangun Kota Sukabumi dina rupa-rupa widang. Maksud jeung tujuannana, supaya Kota Sukabumi bisa leuwih ngabelesat ngajaul beuki luhur dina sagala widang.

Leave a Reply