SDN CIANDAM KOTA SUKABUMI DINA TAUN 2019 MEUNANG LAYANG PANGAJÉN ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

SDN Ciandam Kota Sukabumi, dina taun 2019 meunang Layang Pangajén Adiwiyata Tingkat Nasional, cindekna tanggal 13 Desember 2019, ti KLH (Kamentrian Lingkungan Hidup). Lantaran éta SDN téh hasil nata lingkungan sakola, sarta hasil ngaronjatkeun kasadaran para siswa, dina ngajaga kabersihan jeung kaséhatan sakaligus ngalestarikeun lingkungan hidup.

Kapala SDN Ciandam, Dédén Sumiarsa, S.Pd. ngajelaskeun, SDN Ciandam asup kategori Adiwiyata Tingkat Nasional, anu pangajénannana dimimitian ti bulan Januari 2019. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngadorong jeung ngaronjatkeun pangaweruh jeung kasadaran warga sakola, dina ngaraksa jeung ngariksa kabersihan katut kaséhatan sarta ngalestarikeun lingkungan hidup.

Anapon pikeun pangajénannana teu ditangtukeun ku pihak KLH, tapi pikeun data adiwiyata kudu geus asup ka KLH dina bulan Januari 2019. Sedengkeun kritéria pangajénannana, diantarana panghijowan, kabersihan jeung sanitasi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, usaha dina ngawujudkeun éta hal téh, pihakna ngalaksanakeun gawé bareng jeung instansi nu aya kaitannana, nya éta ngawangun Gréén Housé.

Salajuna program unggulan lingkungan anu dilaksanakeun di SDN Ciandam, nya éta Bank Sadam Insyaf atawa Bank Sampah SDN Ciandam Insyaf, anu pangalolaannana dilaksanakeun gawé bareng jeung orang tua murid, nya éta ngumpulkeun runtah di imahna masing-masing, pikeun disetorkeun sakaligus ditampung jeung dikumpukeun di sakola.

Saterusna dijelaskeun, saupama éta runtah téh geus ngumpul dina jangka waktu tinangtu, Bank Sammi atawa Bank Sampah Sukabumi baris datang ka sakola, pikeun ngakut éta runtah. Salian ti éta, pihak SDN Ciandam ogé gawé bareng jeung sakola lianna, hususna dina ngalaksanakeun pangalolaan runtah ngaliwatan Bank Sadam Insyaf.

Ku meunangna Layang Pangajén Adiwiyata Tingkat Nasional téh,  Kapala SDN Ciandam ngaharepkeun, bisa jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun warga SDN Ciandam, hususna déwan guru, tata usaha, komite sakola, para siwa jeung orang tua murid, dina ngajaga kabersihan jeung kaséhatan sarta ngalestarikeun lingkungan hidup.

Leave a Reply