WALI KOTA SUKABUMI NGABAGÉAKEUN RUMAH SINGGAH ANU DIWANGUN KU YPQ ADZ DZAKIROH KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngabagéakeun rumah singgah anu diwangun ku YPQ (Yayasan Pendidikan Qur’an) Adz Dzakiroh Kota Sukabumi, cindekna di Harémpoy, Kalurahan Subangjaya, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi. Ěta hal téh ditepikeun basa ngaresmikeun YPQ jeung éta rumah singgah, sawatara poé ka tukang, anu direumbeuy ku acara Gebyar Da’wah jeung Sosial YPQ Adz Dzakiroh, diantarana pamariksaan kaséhatan jeung gigi sarta santunan ka anak yatim piatu jeung kaum dhuafa.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, rupa-rupa cara dilaksanakeun ku pamaréntah, pikeun ngungkulan masalah sosial kamasarakatan. Sala sahijina ku ngalaksanakeun gawé bareng jeung sakumna élemén masarakat, supaya ilubiung ngungkulan masalah sosial kamasarakatan. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana ku diresmikeunnana Yayasan jeung Rumah Singgah Adz Dzakiroh Kota Sukabumi, lantaran bisa ngabantu dina ngungkulan masalah sosial kamasarakatan.

Saterusna ngajelaskeun, mingkin mekar hiji kota, tingkat rupa-rupa masalah mingkin luhur, saperti kaséhatan, ékonomi jeung sosial kamasarakatan, sarta nungtut kahadiran pamaréntah pikeun ngajawab jeung ngungkulan éta masalah. Ngan pamaréntah ngabogaan  kakurangan jeung kawatesanan pikeun ngaréngsékeun éta masalah, sarta ngabutuhkeun gawé bareng jeung sakumna élemen masarakat. Sabab saupama ngandelkeun pamaréntah wungkul mah kacida sulitna.

Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, Pamaréntah Kota Sukabumi geus ngawangun rumah singgah dina bulan Désémber 2018 nu geus kaliwat di Bandung, gawé bareng jeung Rumah Zakat Bandung. Maksud jeung tujuannana pikeun méré palayanan sakaligus ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat masarakat Kota Sukabumi, lantaran réa anu tatamba jeung dirawat di Bandung, sarta ngabogaan kawatesanan waragad. Ěta program téh ditindak laju ku Pamaréntah Jawa Barat, nya éta ku ngawangun rumah singgah.

Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé ngawangun rumah singgah, husus pikeun anu nandangan kasakit thalassemia, gawé bareng jeung PDDI (Pasatuan Donor Darah Indonésia). Salajuna Wali Kota Sukabumi meredih sakaligus ngajak ka sakumna élemén masarakat, sangkan babarengan ngungkulan masalah sosial kamasarakatan, saperti anu dilaksanakeun ku YPQ Adz Dzakiroh Kota Sukabumi, sarta henteu ngan saukur tutunjuk atawa réa omong wungkul.

Leave a Reply