NGARONJATKEUN KASIAPSIAGAAN JEUNG KAWASPADAAN KAJADIAN BENCANA ALAM

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi katut instansi nu aya kaitannana, ngaronjatkeun kasiapsiagaan jeung kawaspadaan kajadian bencana alam di Kota Sukabumi. Dilaksanakeunnana éta hal téh, lantaran luhurna inténsitas hujan di wewengkon Kota Sukabumi, anu ngabogaan poténsi kana kajadiannana bencana alam, hususna caah jeung urug.

Kitu ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, anu dibarengan ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., salaku Pananggungjawab PBA (Pananggulangan Bencana Alam) Kota Sukabumi.

Salian ti éta, ogé ngalaksanakan mobilisasi jeung ngecék kasiapsiagaan bencana, boh personil boh alat-alatna, sangtkan saupama aya kajadian bencana di wewengkon Kota Sukabumi bisa sagancangna diungkulan.

Saterusna ngajelaskeun, dumasar kana data ti BPBD Kota Sukabumi, dina jarak waktu ti tanggal 31 Désémber 2019 nepi ka tanggal 2 Januari 2020, kacatet aya 5 kajadian bencana caah jeung urug di wewengkon Kota Sukabumi. Dina éta bencana téh taya korban jiwa, sarta geus diungkulan ku Pamaréntah Kota Sukabumi katut instansi nu aya kaitannana.

Salajuna Wakil Walikota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, hususna anu darumuk di sapanjang bantaran atawa DAS (Daérah Aliran Sungéy) jeung di lamping atawa gawir pasir, sangkan salawasna iatna jeung siaga, sarta nyalametkeun diri jeung kulawarga katut tatangga, saupama kajadian bencana caah jeung urug di lelewekna masing-masing. Sabab dina saban usum ngijih, ampir di sakumna tatar Indonésia kaasup Kota Sukabumi, sering kajadian bencana caah jeung urug, lantaran wewengkon Kota Sukabumi kaasup daérah rawan bencana caah jeung urug.

Nyigeung ngeunaan Panetepan Siaga Darurat Bencana Caah jeung Urug, sakumaha anu dijelaskeun ku Wali Kota Sukabumi masih niténan kaayaan di lapangan. Ngan parandéné kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan BPBD Kota Sukabumi katut nstansi nu aya kaitannana, geus siap siaga pikeun ngungkulan kajadian bencana, ti mimiti tingkat kalurahan jeung kacamatan nepi ka tingkat kota.

Leave a Reply