SOSIALISASI PROGRAM UNGGULAN STRATEGIS PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TAUN 2020

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngalaksanakeun Rapat Sosialisasi Program Unggulan Strategis Pamaréntah Kota Sukabumi Taun 2020, di Operation Room Setda Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. Dina éta rapat téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngogan sakaligus silarurahmi jeung awak média sa Kota Sukabumi. Ěta rapat téh dibuka ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi. Anapon nu hadir dina kasempetan éta, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, Ir. H. Cécép Mansur, M.M., katut para Kapala SKPD sa Kota Sukabumi.

Dina éta kasempetan Wali Kota Sukabumi nandeskeun, yén prosés pangwangunan di Kota Sukabumi moal bisa lumangsung hadé, saupama teu gawé bareng jeung sakumna pihak kaasup jeung para awak média. Sabab para awak média ngabogaan peran anu kacida pentingna dina pangwangunan, ku jalan méré kiritik, saran jeung kamandang, sakaligus nyebarkeun béwara ngeunaan rupa-rupa program jeung kagiatan pangwangunan di Kota Sukabumi ka masarakat.

Saterusna ngajelaskeun, média ngabogaan 3 fungsi penting, nya éta  nepikeun béwara, sosialisasi jeung atikan ka masarakat. Ku sabab kitu, para awak média bisa nguntun gawé bareng jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, utamana dina nyebarkeun béwara ngeunaan rupa-rupa program jeung kagiatan pangwangunan di Kota Sukabumi ka masarakat. Disagigireun ti éta ogé ngajelaskeun, dina ngalaksanakeun pangwangunan, Pamaréntah Kota Sukabumi teu leupas tina konsép pangwangunan péntahélix, nya éta ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government jeung Média).

Sedengkeun Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerja Sama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu rapat téh, nya éta pikeun nyebarkeun béwara ngeunaan rupa-rupa Program Unggulan Strategis Pamaréntah Kota Sukabumi Taun 2020.

Leave a Reply