WALI KOTA SUKABUMI MILON RAKORNAS PANANGGULANGAN BENCANA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, milon Rakornas (Rapat Kordinasi Nasional) Pananggulangan Bencana, di SICC (Sentul International Convention Céntré) Kabupatén Bogor, anu dicalagarakeun ku BNPB (Badan Nasional Pananggulangan Bencana), sarta ngangkat téma, Pananggulangan Bencana Urusan Bababarengan Urang Ngajaga Alam, Alam Ngajaga Urang. Ěta Rakornas téh dibuka langsung ku Persidén RI, Jokowi.

Sedengkeun pamilon éta Rakornas téh, ngawengku ti Kapala BNPB, Doni Munardo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil katut para Gubernur lianna, Seskab (Sekertaris Kabinét), Pramono Anung, para Bupati katut Wali Kota, para Kapala BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Provinsi, Kabupatén jeung Kota,  para Patinggi TNI katut Polri, sarta sakumna staké holder nu aya tumalina.

Dina biantarana Persidén RI ngajelaskeun, kajadian bencana di Indonésia mingkin ngaronjat. Ěta hal téh teu leupas tina sababaraha paktor, saperti parobahan iklim jeung nu séjénna.

Ku lantaran kitu, dina éta Rakornas téh ditepikeun sababaraha matéri, diantarana ngeunaan manajemén kabencanaan, ancaman géologi jeung vulkanologi, ancaman hidrométéologi, ancaman akibat limbah jeung kagagalan téknologi katut nu lianna.

Sedengkeun Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, ieu Rakornas téh pikeun nyiapkeun jeung usaha dina ngungkulan bencana, sangkan leuwih sinergis jeung padu, utamana dina ngalaksanakeun kasiapsiagaan nyanghareupan bencana.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan sakumna élemén masarakat jeung aparatur pamaréntah, ngabogaan kasadaran anu sarua dina ngarojong jeung ngalaksanakeun kasiapsiagaan nyanghareupan bencana.

Leave a Reply